ISKOLÁNK SZERVEZETEINK HÍREK, VERSENYEREDMÉNYEK ITA DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT 115. ÉV


Ilosvai Bál 2018. 10. 20. 19:00 órai kezdéssel! AKTUALITÁS
A Sárospataki Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata

A Sárospataki Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata - 2018 - 16 oldal


Térítési díjak az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti oktatásában tanuló növendékei számára 2018-ban

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI - Térítési díjak

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

Kedves Érdeklődők!
Engedjék meg, hogy beszámolómat egy Kristine Barnett - idézettel vezessem be!

„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna.”
E gondolat fontosságát kiemelve iskolánk a Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósuló NTP-KNI-18 pályázaton a hazai köznevelési intézetekben működő komplex tehetséggondozó programok megvalósítása című pályázaton „Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél” címmel 2017. júniusában nyertes pályázatot nyújtott be.

A pályázat célját abban jelölték meg, hogy a nevelési tanév szorgalmi időszakában a napi tanórán kívüli foglalkozásokat kössük össze néhány napos, szabadidőben megszervezendő bentlakásos vagy nem bentlakásos intenzív alkalmakkal. Ezen programelemek gazdagító programpárokat alkotnak, tartalmilag egymásra épülnek és így nyújtanak lehetőséget a tehetséges gyerekek, tanulók számára impulzusok szerzésére, érdeklődésük felkeltésére, érdeklődési körük kiszélesítésére, tehetségük fejlesztésére.

Kollégáimmal elsősorban műhely munkálatokat végeztünk e program kapcsán későbbiekben ezekről még lesz szó.

Intézményünk a pályázat úgynevezett alap részének megvalósítását vállalta. Nézzük ennek a programnak az elemeit.
Kötelezően megvalósítandó elemek az aktuális köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaidőn (60 órán) túli időszakban valósítható meg:

Egyrészt kötelező tanórán kívüli tevékenységek 60 fejlesztési órában, másrészt intenzív (tömbösített) alkalmak révén, amelyeket napi bejárással vagy bentlakással, külső helyszínen, a fejlesztés mellett egyéb programelemekkel kiegészítve, mindösszesen 1 napos alkalom keretében kötelező megvalósítani.

Az általunk benyújtott pályázat három nagy műveltségterületet célzott meg,

1. természeti
2. logikai-matematikai
3. térbeli-vizuális


Beszámolóm következő részében a „Tokaj szőlő vesszein nektárt csepegtettél” műhely munkájába szeretnék bepillantást engedni, amit Katona Ágnes, Bányainé Bartha Ildikó, Magyar Zoltán és Porubszi Gábor kollegáimmal végeztünk.
Iskolánk 2013-tól Kíváló Tehetségpont, így annak elérése, hogy tehetséges tanulóinkban felébresszük a tudásvágyat és a kíváncsiságot a tananyagokon kívüli más témák iránt, kiemelt fontosságú számunkra.
Abaújszántó Tokaj-Hegyalja része, lényeges számunkra, hogy tanulóink megismerjék Hegyalja természeti és kulturális örökségeit, ezért is kapta pályázatunk a „Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél” címet.

Az ismeretek elmélyítésének leghatékonyabb módja a természetben, a nagy „szabadtéri tanteremben” valósulhat meg. A pályázat nagyon jó lehetőséget biztosított ennek gyakorlati megvalósításához.
Tanórán kívüli tevékenységek során a biológia, földrajz, matematika, informatika és a technika oldaláról közelítettük meg a központi témánkat.
A biológia óra keretében a tanulók megismerkedtek a szőlővel, mint növénnyel, a szőlő részeivel. Megnéztük milyen kártevői és betegségei vannak a növénynek. Ezen a tanórán 2 diák előadást tartott az általuk ismert szőlőbetegségekről. Majd a szőlővel, mint nyersanyaggal és mint gyümölccsel foglalkoztunk. Megismerkedtek az aszú készítéssel, a szőlőfürt eltartásával és tárolásával és a szőlő táplálkozásban betöltött szerepéről. A földrajz kapcsán tanulók megismerték a történelmi Tokaj-Hegyalja természeti adottságait. Megismerkedtek szőlészeti és borászati kifejezésekkel. Tudják, hogy Tokaj-Hegyalja Magyarország legnevezetesebb, világszerte ismert szőlő és bortermő vidéke. Informatikai foglalkozások folyamán először prezentáció formájában elkészítették a szőlő-bor algoritmusát, vagyis a borkészítés lépéseit, majd borosüveg címkét terveztek több program segítségével. Később statisztikákat elemeztek, adatokat gyűjtöttek, táblázatokba és diagramokba foglalták néhány érdekes adatot a bor- és szőlőtermesztéssel kapcsolatban. Közben Ivó Napra plakátokat alkottak. Legvégül montázsokat hoztak létre fényképekből és animációkat a szürettel kapcsolatban. A projekt folyamán matematikából megismerkedtek a gyerekek régi mértékegységekkel, érdekes hordó mértékegységekkel és ezek váltásával. Technikából a szőlősgazda munkájával. Igényes munkadarabokat születtek. Üvegeket díszítettek és faliképeket készítettek dekopázs technikával.

Tömbösített intenzív tanóra keretében lezajló egy napos foglalkozásunk során elsőként Erdőbényére látogattunk, ahol megtekintettük a Szepsi Laczkó Máté emlékházat. A hajdan Laczkó Máté lakhelyéül is szolgált Rákóczi-házban állítanak emléket az aszúnak és „feltalálójának”. Ezután megtekintettük a tájházat is, ahol a falu jellegzetes szokásaival ismerkedhettünk meg. Erdőbényén lévő Béres szőlőbirtok volt a következő megállónk, ahol a tanulókkal egy csodálatos tanösvényt járhattunk be. Folytatunk utunkat Bodrogkeresztúr irányába. Bodrogkeresztúrban lehetőségünk nyílt a hagyományos és modern pincegazdaságot összehasonlítani.
A Dereszle pincészetben és a Henye borászatban szakszerű idegenvezetést kaptunk és tanulóink gyakorlatban figyelhették meg mindazt, amit a tanév során elméletben elsajátítottak. A bodrogkeresztúri birtok után a tarcali Borkutató laboratóriumban folyó munkálatokba is betekinthettünk: a birtokra való kitekintés közben ugyanis az intézet egyik munkatársa elmesélte, hogy milyen kutatások folynak a laboratóriumban. Megtekinthettünk egy több ágból álló pincét is, ahol múzeális borokat is láttunk, többek között 1895-ös évjáratút is. A következő megálló Tokaj volt, ahol látogatást tettünk a híres Rákóczi pincébe. Vezetőnkkel felfedeztük a pince "rejtelmét" és megkóstolhattuk a pincészet finom mustját is. A tartalmas nap után elfogyasztottuk jól megérdemelt vacsoránkat a Lebúj pince fogadóban.

Bízom abban, hogy rövid ismertetőmből kitűnt, hogy számos élmény, új ismeret és nem utolsó sorban érdekességek birtokába jutottak diákjaink a pályázat nyújtotta lehetőségek révén.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Hollókőiné Bodnár Mária

A projekt folyamásn készült osszefoglaló videók megtekintése:

VIDEO: Borpályázat


KÉPEK: Projekt - képekben


PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

„Határtalanul pályázat”: HAT-17-01-2017-00908

Ideje: 2018.04.26. - 2018.04.28.
Célország megnevezése: Románia (Nagykároly, Érmindszent, Zilah, Torockó, Kolozsvár, Torda, Tordai-hasadék, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Arad)
Résztvevők: 25 fő, 7. osztályos tanuló
Kísérő tanárok: Bányainé Bartha Ildikó, Porubszki Gábor, Katona Ágnes
Elnyert összeg: 1497400 Ft

Programok:

1. nap
Határátlépés Vállaljnál
Első település, amellyel megismerkedtünk Nagykároly. Károlyi kastély, volt Aranyszarvas fogadó, ahol Petőfi Sándor megismerkedett Szendrey Júliával. Utazásunkat folytattuk Érmindszentre (Ady Endre falva), ahol felkerestük Ady szülőházát. Itt egyik tanuló elszavalt egy Ady verset, és megkoszorúztuk Ady Endre szobrát. Zilah régi központjában a Wesselényi szobrot és a régi Wesselényi kollégiumot néztük meg. Ezután tovább utaztunk szállásunkra, Torockóra.

2. nap
Reggeli után megismerkedtünk Torockó központjával, és megnéztük a Néprajzi Múzeumot. Látogatást tettünk a Sebes Pál Általános Iskolába, ahol kölcsönösen bemutattuk iskoláinkat, oktatási rendszerünket. Este a szállásunkon jó hangulatú, barátságos focimeccsre került sor az iskola tanulóival. Ezután Kolozsvárra mentünk. Kolozsvár városközpontjában sétálva megismerkedtünk a következőkkel: Mátyás király szobra és szülőháza, Szent Mihály templom. Tovább utaztunk Tordára, ahol a sóbányát néztük meg, majd egy túra keretében a Tordai hasadék sziklái között sétáltunk. Innen visszamentünk Torockóra a szállásunkra.

3. nap
Összecsomagolás és reggeli után elindultunk Nagyenyeden, megnéztük a Bethlen Gábor Kollégiumot, és a vártemplomot. Gyulafehérvárra érkezve, sétát tettünk a vár falai között, megtekintettük a Székesegyházat, melyet Szent István alapított, majd Hunyadi János és László sírját. Koszorúztunk is a sírnál. Ezt követően Vajdahunyad vár látogatása következett, túlzás nélkül állítható, Erdély, sőt egész történelmi Magyarország egyik leglátványosabb, legmonumentálisabb várkastélya. Utolsó állomásunk Arad volt, ahol a 13 aradi vértanú emlékművéhez érkezve, elénekeltük a Himnuszt, majd koszorúztunk is. Egyik tanulónk készült, és tisztelettel felsorolta a vértanúk neveit. Innen már utunk hazafelé vezetett.


Pályázati azonosító: HAT-17-01-2017-00908 számú pályázat

Program címe: Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Útvonal: Erdély, Torockó központtal

Időpont: 2018. április 26-27-28.


Erdély - Torockó ismertető /link/

A Kormány a 1488/2016 (IX. 2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.
A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészített "A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében" című tájékjoztató anyagot.

A tájékoztató PDF-formátumban itt olvasható: 2017. október 01.ABAÚJSZÁNTÓ TEHETSÉGPONT

"A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által felkért Akkreditációs Bizottság döntést hozott.
A döntés eredményeként Önök a nyilvános dokumentumaikon 2018 I. félévének végéig a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosultak..... Szántó Judit igazgató Nemzeti Tehetségpont, MATEHETSZ"


Kelt, Budapest 2015. július 9-e, "Értesítés Tehetségpont akkreditáció eredményéről" című igazgató asszony leveléből
A tehetségpont azonosító száma: TP 160 001 934

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
2015. szeptember 12.
Örökös Ökoiskola cím adományozása iskolánknak - 2012. június 9.
Ilyen... volt, a XX. század első felében!
Ilyen... volt, 2011. szeptember előtt!
Ilyen most... felújítás után /2015-ben/
foto: Porubszki Gábor


2018/2019-es tanév

HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT UTAZÁS

2018. SZEPTEMBER 13-15.
Helye: Torockó és környéke
7. a és 7. b osztályokkal

ISKOLÁNK SZERVEZETEINK HÍREK, VERSENYEREDMÉNYEK ITA DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT 115. ÉV
Utoljára frissítve a honlap: 2018. 10. 18.