ISKOLÁNK SZERVEZETEINK HÍREK, VERSENYEREDMÉNYEK ITA DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT 115. ÉV
Általános Iskola BEMUTATÁS


Iskolánk ilyen... volt, 2011. szeptember előtt!


ABAÚJSZÁNTÓN SZÜLETETT, ÉLT NEVEZETES SZEMÉLYEK

ÁDÁM GÁBOR - a községben élt író a XIX. században - Abaújszántóról írja a Megremegő szellő c. novellát
BALASSI BÁLINT - 1505. júliusában tartózkodott itt a költő
BARÁTH LAJOS - író, itt járt iskolába
BÁJAI PATAI SÁMUEL - fordító, itt éltek utódai, övék volt a cekeházai kastély
BENCZÉDI SZÉKELY ISTVÁN - prédikátor, író egy ideig itt volt iskolamester
FALUSSY VIRÁG MIHÁLY - író, Abaújszántón született 1773-ban. Egyik műve: Az okos gyereknevelés példája 1805.
FANTÓ LEÓ - festő, grafikus, született Abaújszántón 1874. szeptember 8-án
GELEI KATONA ISTVÁN - prédikátor, 1646-ban itt járt iskolában
HARSÁNYI ISTVÁN - teológia tanár, irodalomtörténész, született 1873.február 1-jén
ILOSVAI SELYMES PÉTER - a XVI. század epikus írója, itt volt iskolamester
JÁSZAI PÁL - történetíró, itt született 1809. február 19-én, itt temették el 1852. december 29-én
KALOCSAI KÁLMÁN - orvos, eszperantó költő és műfordító, itt született 1891-ben
NAGY LAJOS - író, itt volt szolgabíró 1906-ban
SZÁNTAI SZEMÁN ISTVÁN - író, történész, műfordító, görög katolikus püspök, itt született 1880. július 5-én
THURY MÁTYÁS - prédikátor, református lelkész 1575-től, a Károli biblia fordításában vett részt
ZSUJTAI ANDRÁS - 1739-től itt lelkipásztor, műve: Lajstromos könyv
GÁLSZÉCSI ISTVÁN - hitújító, itt élt 1530 körül


ISKOLÁNKRÓL

1897 - 1900 között zajlott az állami iskolákba való tömörítés, addig felekezeti iskolák voltak
1901 - az oktatás kezdete iskolánkban, állami elemi iskola
1927 - 1948 között polgári iskola a „kisiskola” épületében a római katolikus egyház fenntartásában
1948 - az iskolák államosítása, mindkét Béke utcai épület az állami általános iskolai oktatás szolgálatában
1964 - 1973 között gimnázium is működött itt az általános iskolával közös igazgatásban, tanulói létszám 950-1000 fő között mozgott
1971 - Ilosvai Selymes Péter nevének felvétele
1985 - Tornaterem, új osztálytermek, nyelvi és informatika terem, csoportszobák építése; önálló iskolai könyvtár /12.-ként jött létre a megyében/
1991 - Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány megalakulása; I. Ilosvai-Év megrendezése
1996 - II. Ilosvai-Év; Iskolatörténeti kiállítás
2001 - III. Ilosvai-Év; 1. Ilosvai évkönyv 100 éves centenárium jegyében, Ilosvai-nyakkendő
2002 - Művészeti Iskola létrehozása
2003 - Integrációs bázisiskola létrejötte
2005 - Ökoiskola lettünk
2006 - 2. Ilosvai évkönyv megjelentetése /105 éves az iskolánk/; "Ilosvai szobor" avatása
2008 - Tagiskoláink: Fony, Telkibánya; "Reformkor projekt"
2009 - Művészeti Iskola "PRO-URBE" díja
2011 - 3. Ilosvai évkönyv megjelentetése; "PRO-URBE" az általános iskolának
2012 - Akkreditált Kiváló Tehetségpont; Örökös Ökoiskola
2012 - Az iskolánk felújítása, bővítése
2015 - Abaújszántó Tehetségpont; újra Akkreditált Kiváló Tehetségpont
2016 - Ilosvai-Év; 25 éves az Ilosvai Tehetséggondozó Alapítványunk
2017 - Ilosvai Iskolai Sportkör fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte


Iskolatörténet: 1901 szeptember elsején indult meg a tanítás iskolánk központi épületében, amely 1948-ban újabb épülettel bővült. 2012. december 6-ig két épületben szerveztük a nevelő - oktató munkát.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 4. §-a alapján az intézmény 2013. január 1-jével - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (továbbiakba:. KLIK) történő beolvadással - az állam fenntartásába került.

A Béke út 15. szám alatti épületben a kibővített, felújított iskolánkban az alsó és felső tagozatosok tanulnak.


A központi épület ad helyet a napköziotthonnak, a tanulószobának, a sportközpontnak, a konyhának és az ebédlőnek is.

1971-től viseljük névadónk, Ilosvai Selymes Péter XVI.szd-i vándorénekes nevét, aki Arany János Toldi c. művét ihlette, s aki 1568-ban a híres szántói iskola "oskolamestere" is volt. Névadónkról sajnos kevés levéltári anyag áll rendelkezésünkre, de alakja a Toldin keresztül közel vihető a tanítványokhoz. Emlékét szeretettel ápoljuk.

Az öreg épület homlokzatát 1990-ben, majd 2012-ben újították fel, s lett ezáltal újra a település egyik legrangosabb épülete. Az állandóan változó elvárásoknak a közművesített épületek folyamatos modernizációja révén tehetünk eleget.


+ ÁLTALÁNOS ISKOLA
+ MŰVÉSZETI ISKOLA

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

+ TANULÓK
+ PEDAGÓGUSOK
+ VEZETŐK

PROGRAMOK

+ ÁLTALÁNOS ISKOLA PP-JA
+ MŰVÉSZETI ISKOLA PP-JA
+ ETNIKAI PROGRAM
+ INTEGRÁCIÓS PROGRAM

ISKOLÁNK SZERVEZETEINK HÍREK, VERSENYEREDMÉNYEK ITA DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT 115. ÉV