ISKOLÁNK SZERVEZETEINK HÍREK, VERSENYEREDMÉNYEK ITA DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT
Hírek, rendezvények VERSENYEREDMÉNYEK
PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

Kedves Érdeklődők!
Engedjék meg, hogy beszámolómat egy Kristine Barnett - idézettel vezessem be!

„Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna.”
E gondolat fontosságát kiemelve iskolánk a Nemzeti Tehetség Program keretében megvalósuló NTP-KNI-18 pályázaton a hazai köznevelési intézetekben működő komplex tehetséggondozó programok megvalósítása című pályázaton „Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél” címmel 2017. júniusában nyertes pályázatot nyújtott be.

A pályázat célját abban jelölték meg, hogy a nevelési tanév szorgalmi időszakában a napi tanórán kívüli foglalkozásokat kössük össze néhány napos, szabadidőben megszervezendő bentlakásos vagy nem bentlakásos intenzív alkalmakkal. Ezen programelemek gazdagító programpárokat alkotnak, tartalmilag egymásra épülnek és így nyújtanak lehetőséget a tehetséges gyerekek, tanulók számára impulzusok szerzésére, érdeklődésük felkeltésére, érdeklődési körük kiszélesítésére, tehetségük fejlesztésére.

Kollégáimmal elsősorban műhely munkálatokat végeztünk e program kapcsán későbbiekben ezekről még lesz szó.

Intézményünk a pályázat úgynevezett alap részének megvalósítását vállalta. Nézzük ennek a programnak az elemeit.
Kötelezően megvalósítandó elemek az aktuális köznevelési törvényben meghatározott kötött munkaidőn (60 órán) túli időszakban valósítható meg:

Egyrészt kötelező tanórán kívüli tevékenységek 60 fejlesztési órában, másrészt intenzív (tömbösített) alkalmak révén, amelyeket napi bejárással vagy bentlakással, külső helyszínen, a fejlesztés mellett egyéb programelemekkel kiegészítve, mindösszesen 1 napos alkalom keretében kötelező megvalósítani.

Az általunk benyújtott pályázat három nagy műveltségterületet célzott meg,

1. természeti
2. logikai-matematikai
3. térbeli-vizuális


Beszámolóm következő részében a „Tokaj szőlő vesszein nektárt csepegtettél” műhely munkájába szeretnék bepillantást engedni, amit Katona Ágnes, Bányainé Bartha Ildikó, Magyar Zoltán és Porubszi Gábor kollegáimmal végeztünk.
Iskolánk 2013-tól Kíváló Tehetségpont, így annak elérése, hogy tehetséges tanulóinkban felébresszük a tudásvágyat és a kíváncsiságot a tananyagokon kívüli más témák iránt, kiemelt fontosságú számunkra.
Abaújszántó Tokaj-Hegyalja része, lényeges számunkra, hogy tanulóink megismerjék Hegyalja természeti és kulturális örökségeit, ezért is kapta pályázatunk a „Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél” címet.

Az ismeretek elmélyítésének leghatékonyabb módja a természetben, a nagy „szabadtéri tanteremben” valósulhat meg. A pályázat nagyon jó lehetőséget biztosított ennek gyakorlati megvalósításához.
Tanórán kívüli tevékenységek során a biológia, földrajz, matematika, informatika és a technika oldaláról közelítettük meg a központi témánkat.
A biológia óra keretében a tanulók megismerkedtek a szőlővel, mint növénnyel, a szőlő részeivel. Megnéztük milyen kártevői és betegségei vannak a növénynek. Ezen a tanórán 2 diák előadást tartott az általuk ismert szőlőbetegségekről. Majd a szőlővel, mint nyersanyaggal és mint gyümölccsel foglalkoztunk. Megismerkedtek az aszú készítéssel, a szőlőfürt eltartásával és tárolásával és a szőlő táplálkozásban betöltött szerepéről. A földrajz kapcsán tanulók megismerték a történelmi Tokaj-Hegyalja természeti adottságait. Megismerkedtek szőlészeti és borászati kifejezésekkel. Tudják, hogy Tokaj-Hegyalja Magyarország legnevezetesebb, világszerte ismert szőlő és bortermő vidéke. Informatikai foglalkozások folyamán először prezentáció formájában elkészítették a szőlő-bor algoritmusát, vagyis a borkészítés lépéseit, majd borosüveg címkét terveztek több program segítségével. Később statisztikákat elemeztek, adatokat gyűjtöttek, táblázatokba és diagramokba foglalták néhány érdekes adatot a bor- és szőlőtermesztéssel kapcsolatban. Közben Ivó Napra plakátokat alkottak. Legvégül montázsokat hoztak létre fényképekből és animációkat a szürettel kapcsolatban. A projekt folyamán matematikából megismerkedtek a gyerekek régi mértékegységekkel, érdekes hordó mértékegységekkel és ezek váltásával. Technikából a szőlősgazda munkájával. Igényes munkadarabokat születtek. Üvegeket díszítettek és faliképeket készítettek dekopázs technikával.

Tömbösített intenzív tanóra keretében lezajló egy napos foglalkozásunk során elsőként Erdőbényére látogattunk, ahol megtekintettük a Szepsi Laczkó Máté emlékházat. A hajdan Laczkó Máté lakhelyéül is szolgált Rákóczi-házban állítanak emléket az aszúnak és „feltalálójának”. Ezután megtekintettük a tájházat is, ahol a falu jellegzetes szokásaival ismerkedhettünk meg. Erdőbényén lévő Béres szőlőbirtok volt a következő megállónk, ahol a tanulókkal egy csodálatos tanösvényt járhattunk be. Folytatunk utunkat Bodrogkeresztúr irányába. Bodrogkeresztúrban lehetőségünk nyílt a hagyományos és modern pincegazdaságot összehasonlítani.
A Dereszle pincészetben és a Henye borászatban szakszerű idegenvezetést kaptunk és tanulóink gyakorlatban figyelhették meg mindazt, amit a tanév során elméletben elsajátítottak. A bodrogkeresztúri birtok után a tarcali Borkutató laboratóriumban folyó munkálatokba is betekinthettünk: a birtokra való kitekintés közben ugyanis az intézet egyik munkatársa elmesélte, hogy milyen kutatások folynak a laboratóriumban. Megtekinthettünk egy több ágból álló pincét is, ahol múzeális borokat is láttunk, többek között 1895-ös évjáratút is. A következő megálló Tokaj volt, ahol látogatást tettünk a híres Rákóczi pincébe. Vezetőnkkel felfedeztük a pince "rejtelmét" és megkóstolhattuk a pincészet finom mustját is. A tartalmas nap után elfogyasztottuk jól megérdemelt vacsoránkat a Lebúj pince fogadóban.

Bízom abban, hogy rövid ismertetőmből kitűnt, hogy számos élmény, új ismeret és nem utolsó sorban érdekességek birtokába jutottak diákjaink a pályázat nyújtotta lehetőségek révén.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Hollókőiné Bodnár Mária

A projekt folyamásn készült osszefoglaló videók megtekintése:

VIDEO: Borpályázat


KÉPEK: Projekt - képekbenPÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ

„Határtalanul pályázat”: HAT-17-01-2017-00908

Ideje: 2018.04.26. - 2018.04.28.
Célország megnevezése: Románia (Nagykároly, Érmindszent, Zilah, Torockó, Kolozsvár, Torda, Tordai-hasadék, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Arad)
Résztvevők: 25 fő, 7. osztályos tanuló
Kísérő tanárok: Bányainé Bartha Ildikó, Porubszki Gábor, Katona Ágnes
Elnyert összeg: 1497400 Ft

Programok:

1. nap
Határátlépés Vállaljnál
Első település, amellyel megismerkedtünk Nagykároly. Károlyi kastély, volt Aranyszarvas fogadó, ahol Petőfi Sándor megismerkedett Szendrey Júliával. Utazásunkat folytattuk Érmindszentre (Ady Endre falva), ahol felkerestük Ady szülőházát. Itt egyik tanuló elszavalt egy Ady verset, és megkoszorúztuk Ady Endre szobrát. Zilah régi központjában a Wesselényi szobrot és a régi Wesselényi kollégiumot néztük meg. Ezután tovább utaztunk szállásunkra, Torockóra.

2. nap
Reggeli után megismerkedtünk Torockó központjával, és megnéztük a Néprajzi Múzeumot. Látogatást tettünk a Sebes Pál Általános Iskolába, ahol kölcsönösen bemutattuk iskoláinkat, oktatási rendszerünket. Este a szállásunkon jó hangulatú, barátságos focimeccsre került sor az iskola tanulóival. Ezután Kolozsvárra mentünk. Kolozsvár városközpontjában sétálva megismerkedtünk a következőkkel: Mátyás király szobra és szülőháza, Szent Mihály templom. Tovább utaztunk Tordára, ahol a sóbányát néztük meg, majd egy túra keretében a Tordai hasadék sziklái között sétáltunk. Innen visszamentünk Torockóra a szállásunkra.

3. nap
Összecsomagolás és reggeli után elindultunk Nagyenyeden, megnéztük a Bethlen Gábor Kollégiumot, és a vártemplomot. Gyulafehérvárra érkezve, sétát tettünk a vár falai között, megtekintettük a Székesegyházat, melyet Szent István alapított, majd Hunyadi János és László sírját. Koszorúztunk is a sírnál. Ezt követően Vajdahunyad vár látogatása következett, túlzás nélkül állítható, Erdély, sőt egész történelmi Magyarország egyik leglátványosabb, legmonumentálisabb várkastélya. Utolsó állomásunk Arad volt, ahol a 13 aradi vértanú emlékművéhez érkezve, elénekeltük a Himnuszt, majd koszorúztunk is. Egyik tanulónk készült, és tisztelettel felsorolta a vértanúk neveit. Innen már utunk hazafelé vezetett.


Pályázati azonosító: HAT-17-01-2017-00908 számú pályázat

Program címe: Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Útvonal: Erdély, Torockó központtal

Időpont: 2018. április 26-27-28.


Erdély - Torockó ismertető /link/


NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR ABAÚJSZÁNTÓ

A megvalósítás időszaka: 2018. június 25 - 29. minden nap 08:00 - 16:00 óra között.

Helyszín: Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI Abaújszántó épületében
Azonosítószám: EFOP 3.3.5-17
Cím: Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Sárospataki Tankerületi Központi iskoláiban
Résztvevők: 4-5. és 6. évfolyam 65 fővel

A programból kivonat:
2018. június 26-án kirándulás autóbusszal a Nyíregyházi ÁllatparkbaNYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR ABAÚJSZÁNTÓ

A megvalósítás időszaka: 2018. június 18 - 22. minden nap 08:00 - 16:00 óra között.

Helyszín: Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI Abaújszántó épületében
Azonosítószám: EFOP 3.3.5-17
Cím: Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Sárospataki Tankerületi Központi iskoláiban
Résztvevők: 1. és 2. évfolyam 40 fővel

A programból kivonat:
2018. június 19-án kirándulás autóbusszal a Nyíregyházi Állatparkba
2018. június 20. 08:15 - Drámapedagógiai foglalkozás
2018. június 20. 14:30 - Sportfoglalkozás
2018. június 22. 08:30 - Helytörténeti Múzeum megtekintésePROJEKTNAP

2018. június 13-án 08:00 - 11:30 óra közötti időben a Görögkatolikus Egyház pályázati keretből projektnapot tart az iskolánkban.
Felelős: Dudás László parochus

Az alsó tagozatos tanulók 11:30-tól ebédelnek, majd követik őket a felső tagozatos tanulók.
Hazautazás a bejárók 13:00 órakor indulnak településükre.Tisztelettel és szeretettel meghívjuk az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsós diákjai "SZÍNEK" PROJEKTZÁRÓ MŰSORÁRA

Időpont: 2018. június 7-én 14.00 óra

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Abaújszántó, Szent István tér 4.
az alsó tagozat nevelői


Etika/Hit- és erkölcstan tantárgyválasztás
Tisztelt Szülők!
2018. 03. 27.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 35./A §-a alapján a 2017/2018-as tanévben az általános iskola valamennyi évfolyamán az Etika óra vagy az egyházi jogi személy által szervezett Hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.
A 2018/2019-es tanévben iskolánkban a Hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházak:

Evangélikus Egyház

Képviselője: Gerlai Pál lelkész
Tokaj és Környéke Egyházközség
Cím: 3910 Tokaj, Ady Endre út 19./B
Mobil: +36-20/824-36-63
E-mail: gerlaipal@gmail.com


Görög Katolikus Egyház

Képviselője: Dudás László parókus
Cím: 3881 Abaújszántó, Rákóczi utca 100.
Telefon: +36-47/330-416
Mobil: +36-30/324-38-25
E-mail: dudas.atya@gmail.com


Református Egyház

Képviselője: Godó Gábor lelkész
Cím: 3881 Abaújszántó, Rákóczi utca 78.
Telefon: +36-47/330-085;
Mobil: +36-30/270-7679; +36-20/523-4743


Római Katolikus Egyház

Képviselője: Varga Gábor kanonok
Cím: 3881 Abaújszántó, Béke út 31.
Telefon:+36-47/330-037


Etika/Hit- és erkölcstan tantárgyválasztás
Tisztelt Szülők!
2018. 03. 27.

Az állami fenntartású iskolákban a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben induló Erkölcstan/Hit-és erkölcstan tantárgy már minden évfolyamon bevezetésre került. Az Etika/Hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.

Az EMMI rendelet 182/B.§ (7) szerint: „Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.
(8) Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második-nyolcadik évfolyamokon erkölcstan helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.”


Amennyiben a 2018/2019-es tanévre e tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, azt a fent jelzett időpontig teheti meg. Év közben változtatásra nincs lehetőség!

IskolavezetésIskolás leszek! Tájékoztatjuk a Szülőket!

2018. március 25.

Értesítjük Önöket, hogy az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI a 2018/2019-es tanévre a leendő ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓINAK BEIRATKOZÁSÁT 2018. április 12-13-án, 8.00-19.00 óra között tartja az iskola emeleti 10. sz. tantermében.
Iskolánk felvételi körzetébe tartozó települések:

Abaújszántó, Abaújkér, Abaújalpár, Baskó, Mogyoróska, Sima

Kérjük, hozzák magukkal:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, illetve szakértői véleményt)

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolást (határozatlan ideig érvényes)
- vagy tartózkodási kártyát (maximum 5 éves érvényességi idővel)
- vagy állandó tartózkodási kártyát (10 éves érvényességi idővel)
• az iskolai nyakkendő árát (1000 Ft)

A beiratkozáshoz szükséges egyéb dokumentumok:
• Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlásáról
• Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

Kérjük beiratkozáskor hozzák magukkal a diákigazolványhoz szüksége NEK azonosítót, amit a Kormányablakban ingyenesen lehet beszerezni a beiratkozó tanuló számára.

Szűcs Ottóné igazgatóIskolába hívogató!

2018. március 25.

Kedves leendő első osztályos gyerekek!
Ha meg szeretnéd ismerni leendő iskoládat, akkor szeretettel hívunk és várunk Téged szüleiddel együtt 2018. április 10-én 14:00-16:00 óra között az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskolába és AMI-be egy játékos foglalkozásra.

Helye: Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI 1. b osztály termében
Címünk: Abaújszántó, Béke út 15. Telefon: +36-47/330-046

Szeretettel várnak az alsós tanító nénik!Tisztelt Szülők!

2018. március 04.

Iskolánkban immár hagyománnyá vált a Nyílt Hét, mely során betekintést nyerhetnek gyermekük tanulmányi munkájába. Idén ezt 2018. március 5-9-e között tartjuk.
Kiemelt nap 2018. március 7. - szerda, amikor minden érdeklődőt szeretettel várunk iskolánkba. Ettől eltérő időpontban, csak előzetesen, az osztályfőnökkel történő egyeztetés után tudjuk fogadni Önöket

Tisztelettel IskolavezetésKISTÉRSÉGI INFORMATIKAI ALKALMAZÓI VERSENY

2017. december 10. Iskolavezetés

2017. december. 11. /hétfő/ - Informatikai alkalmazói verseny 6 iskola részvételével:

Boldogkőváralja, Gönc, Hidasnémeti, Vilmány, Vizsoly, Abaújszántó

Az eredmények:

itt olvasható!
2017. december 12.


Gratulálunk az eredményekhez!
A verseny szervezőiSZÜLŐI ÉRTEKEZLET

2017. november 20. Iskolavezetés

2017. 11. 27. /hétfő/ - felső tagozat - II. Szülői értekezlet
16:00 órától: Fogadó óra
16:00 órától: Pályaválasztási Szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szüleinek
17:00 órátó: Szülői értekezletek kezdése az osztályokban.

2017. 11.28. /kedd/ - alsó tagozat - II. Szülői értekezlet
Kezdési idők: 16:00-17:00 közötti időkben - Szülők fogadása az osztályokban.EGÉSZSÉGHÉT AZ ILOSVAIBAN

2017. november 7. Reál Munkaközösség

Időpont: 2017. november 13-17. között

Programok

2017. november 13. /hétfő/

Előzetes feladat: Plakátkészítő verseny
Téma: "Életmód Barát"

6. óra - Gyógynövényes előadás - 3-4. évfolyam
7. óra - Gyógynövényes előadás - 5-8. évfolyam
7. óra - Sportolási lehetőség a tornateremben - 5-8. évfolyam
8. óra - Orvosi előadás - Egészséges életmód

2017. november 14. /kedd/

5. óra - Egészséges táplálkozás /védőnői előadás/ - 3. évfolyam
6. óra - Egészséges táplálkozás /védőnői előadás/ - 4. évfolyam

Az egészséges táplálkozás jegyében:

14.00-15.00 - Alsó és felső osztályok részvételével salátakészítő-verseny szülők bevonásával
15.00-15.30 Zsűrizés és a saláták elfogyasztása
15.30-16.00 Eredményhirdetés - "Aranyfakanál-díj"

2017. november 15. /szerda/

"Pályaorientációs Nap"
Látogatás a településen működő üzemekbe és közösségi helyekre.
2-3-4-5. óra - Elsősegélynyújtó bemutató a Vöröskereszt által
11:00 - Tűzoltóság bemutatója

2017. november 16. /csütörtök/

5. óra - Szájápolás, fogorvosi előadás - 1-2. évfolyam - Dr. Vékony Barbara
6. óra - Szájápolás, fogorvosi előadás - 3-4. évfolyam - Dr. Vékony Barbara
7. óra - Szájápolás, fogorvosi előadás - 5-8. évfolyam - Dr. Vékony Barbara
7. óra - Sportolás az alsó tagozaton - Váltóversenyek - Eredményhírdetés, jutalmak kiosztása
8. óra - Sportmérkőzések - tanár-diák - "Nem a győzelem, hanem a mozgás a fontos!"

2017. november 17. /péntek/

14:15 Vetélkedő 4 fős csapatok felső tagozaton - "Egészséges életmód" hirdetésével.
Programzáró: A hét eseményeinek értékelése.PROGRAMAJÁNLÓ:

2017. 09. 18. /hétfő/ - alsó tagozat - I. Szülői értekezlet
Kezdési idő: 16:00 - 17:00 között különböző időpontokban az osztályokban.

2017. 09.19. /kedd/ - felső tagozat - I. Szülői értekezlet
Kezdési idő:
16:00-tól - Fogadó óra
17:00-tól - Szülők fogadása az osztályokban.

2017. 09. 22. 08:00 /péntek/ - Iskolai kirándulás minden osztály részvételével. A helyszín pontosítása folyamatban! Rossz idő esetén a programok az iskola területén kerülnek megrendezésre!

2017. 09. 23. 14:00 /szombat/ - Szüreti Nap településünkön. Az iskolánk tanulói osztályonként résztvesznek a felvonuláson. Gyülekező: 13:45-kor a Körösi-parton, a város déli részén.

2017. 09. 24. 10:00 óra /vasárnap/ - Évnyitó Szentmise a Római Katolikus templomban2017/2018-as tanév kezdésének tudnivalói
2017. 08. 24.

TÁJÉKOZTATÓ!

Kedves Szülők! Kedves Tanulóink!

- A javítóvizsga 2017. 08. 25-én (pénteken) 8 órakor kezdődik.

- A tankönyveket 2017. 08. 28-29-én (hétfő-kedd) 14:00-17:00 óra között lehet átvenni iskolánk földszinti tornaszobájában érkezés sorrendjében.
Kérjük, hogy az érvényes gyermekvédelmi határozatokat a szülők hozzák magukkal!

- A tankönyvosztás ideje alatt a szülőknek lehetőségük lesz beíratni gyermekeiket napközibe, tanulószobára, művészeti iskolába, menzára.

- A diákjainkkal 2017. szeptember 1-jén, pénteken találkozunk. Az évnyitót péntek reggel 8 órától tartjuk iskolánk sportpályáján, melyen iskolai egyenruhában kell megjelenni. Ezt követően kezdődik a tanítás, ami az alsósoknak 11:35-ig, a felsősöknek 12:40-ig tart.
Ezen a napon délutáni foglalkozások nem lesznek.

Üdvözlettel az iskolavezetésIdegen nyelvi mérés eredményei 2017
2017. 06. 28.

Idegen nyelvi mérés 2017 - angol, német nyelvből - Itt olvasható!


Iskolába hívogató
2017. 04. 04.

Kedves leendő első osztályos!
Ha meg szeretnéd ismerni leendő iskoládat, akkor szeretettel hívunk és várunk Téged szüleiddel együtt 2017. április 12-én 14:00-16:00 között az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskolába és AMI-be egy játékos foglalkozásra.
Gyülekező: általános iskola 4. a osztály termében
Címünk: Abaújszántó, Béke út 15. Telefon: +36-47/330046

Szeretettel várnak az alsós tanító nénik!

Szülői értekezlet 2017. április 11 - 12.

A 2016/2017-es tanév harmadik szülői értekezlete, ami egyben a tanév eddig eltelt időszak értékelésének is az egyik fő feladata. A szülők találkozhatnak a szaktanárokkal.

Időpontja alsó tagozaton: 2017. április 12-én /szerda/ 16:30 kezdéssel.
Időpontja felső tagozaton: 2017. április 11-én /kedd/ 17:00 órai kezdettel, előtte 16:00-tól fogadó óra, ahol a szülők a szaktanárokkal külön is megbeszélhetik a gyermekük fejlődését, személyre szabott észrevételeket tehetnek.
Várjuk a szülők érdeklődő megjelenését! Köszönjük!

Iskolavezetés és osztályfőnökökEtika/Hit- és erkölcstan tantárgyválasztás
Tisztelt Szülők!
2017. 03. 21.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 35./A §-a alapján a 2017/2018-as tanévben az általános iskola valamennyi évfolyamán az Etika óra vagy az egyházi jogi személy által szervezett Hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.
A 2017/2018-as tanévben iskolánkban a Hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházak:

Evangélikus Egyház

Képviselője: Gerlai Pál lelkész
Tokaj és Környéke Egyházközség
Cím: 3910 Tokaj, Ady Endre út 19./B
Mobil: +36-20/824-36-63
E-mail: gerlaipal@gmail.com


Görög Katolikus Egyház

Képviselője: Dudás László parókus
Cím: 3881 Abaújszántó, Rákóczi utca 100.
Telefon: +36-47/330-416
Mobil: +36-30/324-38-25
E-mail: dudasatya@gmail.com


Református Egyház

Képviselője: Godó Gábor lelkész
Cím: 3881 Abaújszántó, Rákóczi utca 78.
Telefon: +36-47/330-085;
Mobil: +36-30/270-7679; +36-20/523-4743


Római Katolikus Egyház

Képviselője: Varga Gábor kanonok
Cím: 3881 Abaújszántó, Béke út 31.
Telefon:+36-47/330-037
Iskolás leszek! Tájékoztatjuk a Szülőket!
2017. március 21.

Értesítjük Önöket, hogy az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI a 2017/2018-as tanévre a leendő ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓINAK BEIRATKOZÁSÁT 2017. április 20-21-én, 8.00-19.00 óra között tartja az iskola emeleti 10. sz. tantermében.
Iskolánk felvételi körzetébe tartozó települések: Abaújszántó, Abaújkér, Abaújalpár, Baskó, Mogyoróska, Sima

Kérjük, hozzák magukkal:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, ill. szakértői véleményt)
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolást (határozatlan ideig érvényes)
- vagy tartózkodási kártyát (maximum 5 éves érvényességi idővel)
- vagy állandó tartózkodási kártyát (10 éves érvényességi idővel)
• az iskolai nyakkendő árát (1000 Ft),
A beiratkozáshoz szükséges egyéb dokumentumok:
• Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyele gyakorlásáról
• Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről

Szűcs Ottóné igazgatóEtika/Hit- és erkölcstan tantárgyválasztás
Tisztelt Szülők!
2017. 02. 17.

Az állami fenntartású iskolákban a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben induló Erkölcstan/Hit-és erkölcstan tantárgy már minden évfolyamon bevezetésre került. Az Etika/Hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik.

2017. március 7-én 16.30-tól a földszint 2. b osztály termében az egyházi jogi személyek meghatalmazott képviselői tájékoztatást adnak az érdeklődő szülőknek arról, hogy az Etika/Hit-és erkölcstan oktatást a 2017/2018-as tanévben milyen módon szervezik meg. Erre a tájékoztatóra várjuk a leendő első osztályos tanulók szüleit is!

Az EMMI rendelet 182/B.§ (7) szerint:„Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.
(8) Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második-nyolcadik évfolyamokon erkölcstan helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.”


Amennyiben a 2017/2018-as tanévre e tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, azt a fent jelzett időpontig teheti meg. Év közben változtatásra nincs lehetőség!

Megjelenésére számítunk - IskolavezetésSzülői értekezlet felső tagozaton 2016. novemberber 28-án, az alsó tagozaton 29-én

Fogadó óra a felső tagozaton: 2016. november 28. 16:00 óra
Továbbtanulási szülői értekezlet a 8. osztályos szülőknek 2016. november 28-án 16:00 órai kezdettel, ahol középiskolai intézmények képviselőivel találkozhatnak.
A 2016/2017-es tanév 2. szülői értekezletének fő szempontja az eddig eltelt időszak értékelése, a félév további feladatainak megbeszélése.

Időpontja felső tagozaton: 2016. november 28-án 17:00 órai kezdettel, előtte 16:00-től fogadó óra, ahol a szülők a szaktanárokkal külön is megbeszélhetik a gyermekük fejlődését, személyre szabott észrevételeket tehetnek.
Várjuk az szülők érdeklődő megjelenését! Köszönjük!

Időpontja alsó tagozaton: 2016. november 29-án 16:00 és 17:00 óra közötti kezdéssel, változó időponttal.
Várjuk az szülők érdeklődő megjelenését! Köszönjük!

A verseny
2016. november 24. Írta: Bodnár Gréta diák /4. b/

Egy csütörtöki napon megrendezték az iskolánkban a versmondót. A verseny a könyvtárban volt, amin én is részt vettem. Beléptünk a könyvtárba és helyet foglaltunk. Kis idő múlva minden gyereknek sorszámot kellett húzni. Tizenegyes számot húztam. Izgatottan vártam, hogy rám kerüljön a sor.
Az én versem címe : "Csak azért is kislegény" volt. Tanító néni és anyukám szerint is ez nekem való vers volt. Igyekeztem és koncentráltam, hogy szépen mondjam, mert előttem a társaim mind nagyon ügyesek voltak. Miután mindenki elmondta a saját kis versét, izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Annyira izgultam, hogy még az ujjaimat is tördeltem. Az eredményhirdetés alatt mikor kimondták a nevemet, el sem akartam hinni, hogy első helyezet lettem. Kiléptem a könyvtár ajtaján és örömömben elsírtam magam. Örülök, hogy részt vehettem a versenyen. Remélem, hogy a következőre is elmehetek!Versmondó verseny
2016. november 24. Írta: Varga Réka diák /4. b/

2016. nvember 24-én délután versmondó verseny volt az iskolában. Úgy kezdődőtt el, hogy sorszámokat kihúztuk. Én a 7-es számot húztam ki.
Elkezdődött a verseny. A zsűtitagok Goreczky Gabriella, Nagy Ottóné és Zádeczky Hajnalka voltak. Jó tanácsokkal láttak el minket, amit meg is fogadtunk. Végül én következtem, amikor kiálltam magam előtt láttam, hogy lassan mond. Egy kicsit izgultam, amikor közeledett a eredményhirdetés na még akkor izgultam leginkább. 2. helyezett lettem. Nagyon emlékezetes volt ez a nap, remélem még jó pár ilyen napba lesz részem.Olvasni öröm!
2016. október 24. Zachar Lászlóné szervező

Alsós munkaközösségünk az olvasási készség felmérése céljából olvasás versenyt hirdetett tanulóink körében. A 2. évfolyamon 10 tanuló vállalta a megmérettetést. Izgatottan húzták ki a sorszámokat. Az olvasandó szöveg időszerűségét Fazekas Mihály a Ludas Matyi írójának évfordulója adta. A gyerekek a szöveg áttekintése után olvastak hangosan. A három tagú zsűri figyelte a szöveghű, pontos olvasást, a folyékonyságot, a tempót, a hangerőt, a szöveg kifejezését. A szorongás az eredményhirdetéssel oldódott fel. Minden gyerek kapott kis ajándékot, a legügyesebbek könyvjutalomban is részesültek:
1. Szerencsi Liliána 2. a
2. Lengyel Csaba Ottó 2. b
3. Ács-Varga Léda 2. bKülöndíjasok lettünk!
2016. október 15. Írta: Zachar Lászlóné tanító

Hernádszentandrás önkormányzata minden évben megrendezi a Hernád-völgye Tehetségkutató Versenyét. Az idei a X. volt. Rendszeresen benevezünk erre a színvonalas, tehetségeket felkutató versengésre tanulóimmal.
2016. október 15-én versmondás kategóriában indult Varga Réka és Zborai Zsanett. Mindketten lelkesen készültek, s nagy izgalommal várták a megmérettetést. A versenyen nagyon igyekeztek minél jobban teljesíteni. Az eredmények nagy meglepetést okoztak. A két tanuló a zsűri döntése alapján különdíjban részesült. Örültek a szép helyezésnek, no meg az ajándékoknak.
Én meg annak, hogy a gyerekek egy nagyszerű tapasztalattal lettek gazdagabbak. S remélem, felsős korukban is fogják szeretni a verseket, meséket és folytatják a tudásuk megmérettetését szűkebb és tágabb régiónkban. Mint felkészítő nevelő újra bizonyosságot kaptam arról, hogy a komolyan végzett, kitartó munka előbb vagy utóbb meghozza eredményét. Köszönjük a szervezők körültekintő munkáját.Hernádszentandrási verseny
2016. október 15. Írta: Varga Réka diák /4. b/

2016. október 15-én került megrendezésre a versmondó verseny. Először beregisztráltunk, majd tízóraiztunk. Mi a 2. korosztályosokkal versenyeztünk. Humoros verseket is hallottunk. Végül én következtem. Úgy mondtam a verset, ahogy tanító nénivel megtanultam. A zsűri tagok a szemükkel biztattak engem. Nagyon tetszett a résztvevőknek a versem.
Amiért szépen, hangsúlyosan verseltem, különdíjas lettem. Kaptam egy érmet, oklevelet és egy emléklapot. Örültem, amikor megkaptam. Tetszett ez a verseny! Remélem még sok ilyenben lesz részem.Hernádszentandráson jártunk
2016. október 15. Írta: Zborai Zsanett diák /4. b/

Ez a reggel is úgy indult, mint mindegyik. De mégis másról szólt. Nem akármiről! - versmondó versenyre készültem. Háromnegyed 8-kor útra keltünk nagy izgalommal.
Egy mókás vers jutott nekem, ami nagyon tetszett. A szerzője és címe Kovács Borbála - Ma rossz leszek. Pár perc után megérkeztünk Hernádszentandrásra. Az én korosztályomból nagyon sokan indultak. Jobbnál jobb verseket hallottam. Ketten az én versemet is szavalták. A 18-as számot húztam. Míg rám került a sor, izgatottan vártam. Kis idő múlva én következtem. Színpadra lépve nagyon izgultam. Versmondás után megkönnyebbülve sóhajtottam fel. Végig vártuk, míg mindenki leszaval, majd átmentünk egy másik épületbe ebédelni. Ebéd után elindultunk hazafelé. Nem vártuk meg az eredményhirdetést, mert sokára lett volna. Ott maradt egy pedagógus, aki hazahozta az eredményt.
Nagy meglepetés ért! Hétfőn a suliban tudtam meg, hogy különdíjas lettem. Kaptam egy szép oklevelet, egy emléklapot meg egy faérmet és egy csodálatos könyvet. Örültem az ajándéknak és hogy elmehettem a versenyreBeszámoló az olvasásversenyről 4. évfolyam
2016. október 15. Írta: Krusó Áron diák /4. b/

Szeretek olvasni. Bármilyen jellegű könyvet szívesen olvasok. Ezért nagyon megörültem, amikor egyik nap tanító néni megemlítette, hogy az iskolánkban olvasásverseny lesz. Izgatott lettem és reménykedtem, hogy az én kedves tanító nénim engem is kiválaszt erre a szép versenyre. Sikerült bejutnom! Elérkezett a várva várt nap. Lelkesen és izgatottan érkeztem meg a könyvtárba. Elkezdődött a verseny. Először áttekintettük a szöveget, aztán sorszámot húztunk. Nagy örömömre én az egyest húztam. Én kezdtem az olvasást. Szépen sorban a többiek is. Miután mindenki olvasott következett az eredményhirdetés. Mikor a nevemet mondták, úgy éreztem mindent megtettem és odafigyeltem. A második helyezett lettem. Boldog voltam! Otthon örömmel meséltem el aznapi élményeimet.Hajtogattunk
2016. október 4. Írta: Zachar Lászlóné ÖKO MK. vezetője

Október 4-e az „Állatok Világnapja”. Minden évben megemlékezünk e jeles napról. Idén a gyerekek kézügyességére, figyelmére alapozva állatokat hajtogattunk.
Külön dolgoztak az alsósok és külön a felsősök. A tanulók nagy lelkesedéssel varázsolták elő a libát, a kutyát. A repülő madár egy fokkal nehezebbnek bizonyult, de azt sem adták fel. Végül sok szép színes állatfigura készült el a gyerekek nem kis büszkeségére. Néhány darab a faliújságunk ékességévé vált. Munka közben a gyerekek megismerkedtek a készítendő állatok tulajdonságaival, az állattartás legfontosabb szabályaival.
Köszönjük Marika néninek, Gabika néninek, Ildikó néninek a biztatását, segítségét.Énekverseny az alsó tagozaton
2016. szeptember 28. Írta: Merényi László szervező

Az alsó tagozat munkaközössége év eleji megbeszélésén egy új verseny megszervezését javasolta. Mutassák be gyerekeink énektudásukat. Színesítsük ezzel is rendezvényeinket. Szeptember utolsó hetében tartottuk meg a versenyt. Évfolyamonként mérették meg magukat az osztály legjobbjai, osztályonként 5-5 tanuló. A gyerekek lelkesen készültek és nagyon várták a fellépés napját. Egy kötelező és egy szabadon választott dallal indultak.
A zsűri tagjai Géra Barnabásné nyugdíjas kolléganőnk, Nagy Ottóné és Juhász Anikó voltak. Először az első és második évfolyam tanulói versenyeztek, meghallgatva egymást, majd értékelésük után a harmadik és negyedikesek következtek. A verseny izgalma időnként érződött a produkciókon. A sok, szépen előadott daléneklés közül a zsűrinek nem volt könnyű az első három helyezettet kiválasztani. Különleges szépségű okleveleket és emléklapokat vehettek át a versenyzők. A szülők is nagy érdeklődéssel hallgatták a gyerekeket és lelkesen tapsoltak. Jó hangulatú, élményeket nyújtó délutánon voltunk együtt. A versenyen 34 tanuló vett részt. Az eredmények a következőképpen alakultak.

Első évfolyam:
1. Németh Virág
2. Laki Kinga Zoé
3. Sivák Panna

Második évfolyam:
1. Meczkó Magor
2. Plaszkó Kincső
3. Budai János

Harmadik évfolyam:
1. Bakos Dominik
2. Kucsma Ildikó Georgina
3. Juhász Anita

Negyedik évfolyam:
1. Horváth Károly
2. Varga Réka
3. Tóth Csenge MáriaSzülői értekezlet alsó tagozaton és felső tagozaton 2016. szeptember 26-án és 27-én

A 2016/2017-es tanév első szülői értekezletét, ami egyben a tanév feladatainak megbeszélését is jelenti, illetve az eddig eltelt időszak értékelésének is az egyik fő feladata. A szülők találkozhatnak a szaktanárokkal, illetve megválasztják a szülői képviseletet is.

Időpontja alsó tagozaton: 2016. szeptember 26-án 16:00 és 17:00 óra közötti kezdéssel, változó időponttal.
Több alsós osztályban már ebben a hónapban volt időközi szülői értekezlet az aktuális feladatok megbeszélése céljából. /1. évfolyam - meg(el)kezdődött az iskola, a 4. b osztály osztálykiránduláson vett részt Sárospatakon, s ennek előzetes szervezése is adott feladatot jelentett./

Időpontja felső tagozaton: 2016. szeptember 27-én 17:00 órai kezdettel, előtte 16:00-től fogadó óra, ahol a szülők a szaktanárokkal külön is megbeszélhetik a gyermekük fejlődését, személyre szabott észrevételeket tehetnek.
Várjuk az szülők érdeklődő megjelenését! Köszönjük!

TE IS SZEDD!
2016. szeptember 3. hete Írta: Zachar Lászlóné ÖKO MK. vezető

Szeptember 3. hetére szemétszedést terveztünk munkatervünkben. Tanulóink aktív közreműködésével igyekszünk szebbé, tisztábbá varázsolni környezetünket. Minden osztálynak megvan a kijelölt udvarrésze, ahol szorgoskodhatnak. A jókedv, az igyekezett minden csoportra jellemző. Jó érzés látni, hogy tanulóink 5-10 perces munkával eltüntetnek minden apró szemetet.
A legkisebbek tettre készsége mindannyiunk számára példa lehet. Már csak azt lenne jó elérni, hogy ez nemcsak a „TE IS SZEDD” akciókban nyilvánulna meg, hanem a gyerekek leszoknának a szemetelésről. Vagy önként, maguktól is észrevennék azokat és nem lépnének át rajta.115. tanévzáró ünnepség iskolánkban

Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok!
Iskolánkban a 115. tanévzáró ünnepély, illetve bizonyítványok kiosztása
2016. június 24-én /péntek/ 17:00 órai kezdettel kerül megrendezésre.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Helye: Iskolánk tornapályája.

IskolavezetőségAz illusztrációt készítette: Szabó Ferenc tanár úrMEGHÍVÓ

„Jó iskolánk! még sok-sok száztizenöt évet
Érj meg, virulj, légy fénylő, tiszta, nagy,
Köved közt lüktessen az ifjú élet,
Ezer meleg szív, ezer büszke agy,”

(Tóth Árpád: Köszöntő)Iskolánk tanulói és dolgozói tisztelettel meghívják Önt intézményünk fennállásának 115. és névadásának 45. évfordulója alkalmából rendezendő Ilosvai Év zárónapi rendezvényére, melyet 2016. június 14-én /kedden/ 9 órától iskolánk tornatermében tartunk.

PROGRAMOK

09:00-10:30 Ünnepi köszöntők, irodalmi összeállítás

10:30-13:30 Sport- és kézműves foglalkozások


Az illusztrációt készítette: Szabó Ferenc tanár úrTisztelt Szülők!
2016. 06. 09.

Az étkezési díjak befizetésének időpontjai:

Minden hónap első hétfői napján 9 órától - 13 óráig, illetve szerdai napján 13 órától - 16 óráig.
Helye: Abaújszánró Város Önkormányzati Telephely Irodája
Címe: Abaújszántó Béke út 27. /EÜ. Központ mögött/
Megértésüket és együttműködésüket megköszönve:

Tisztelettel: Abaújszántó Város Önkormányzata


Elkészült az új dal, klip!
2016. 05. 16.

DE-PRESSION ABAÚJSZÁNTÓI BIRKÓZÓ HIMNUSZ
ÉNEK: Ézsiás Péter HISTORICA Zen...Németh Nyiba Sándor olimpikon
A MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA
költő, zeneszerző
telefon: +36-70/7799665
web: www.nyiba.hu
e-mail: nyibamester@gmail.comTankerületi angol nyelvhelyességi verseny
2016. 05. 10. Írta: Vácziné Dankó Mária, Hollókőiné Bodnár Mária felkészítő tanárok

Nagy izgalommal vártuk az angol nyelvhelyességi versenyt, melyre a tállyai Zempléni Árpád Általános Iskolában került sor 2016. május 9-én. Az ottani diákok rövid műsorral köszöntötték a vendégeket. Nagyon tetszett a dal, melyet pohártánccal kísértek, valamint a „Hófehérke és a hét törpe” kis jelenet is. Ezt követően kezdődött az igazi verseny. Iskolánkat 7 tanuló képviselte. Az 5-6.és a7-8.osztályosok külön teremben írták meg a teszteket. Először a hallás utáni megértést mérő feladatot kellett kitölteniük a diákoknak, amely nagy koncentrációt igényelt. Utána változatos feladatok követték egymást. Általános nyelvtani, helyesírási, alapszókincset, kommunikációt, valamint ország ismereti tudást igénylő feleletválasztós teszt, szövegértést mérő feladat tette próbára a gyerekeket. A tesztek megírása után az angol munkaközösség tagjai javították az írásbeli munkákat, a diákok pedig finom uzsonna elfogyasztása közben ismerkedtek, beszélgettek egymással. Az eredményhirdetést már nagyon vártuk.
A következő helyezéseket értük el:

Horváth Vanessza 8.osztály - 1. hely
Bodnár Milán 6. osztály - 1. hely
Takács Márton 7. osztály - 2. hely
Szemán Titusz Bálint 5. osztály - 2. hely
Hornyák Fanni 8. osztály - 3. hely
Gyáni Kevin Zsolt 7.osztály - 6. hely
Juhász Bence 5. osztály - 6. hely


Az első három helyezett oklevelet és tárgyjutalmat, minden résztvevő pedig emléklapot kapott. Az 5. és 7. osztályosokat Vácziné Dankó Mária, a 6. és 8. osztályosokat Hollókőiné Bodnár Mária készítette fel a versenyre.Fotópályázat!
Új beadási határidő: 2016. június 10-e!
2016. 05. 02.

Fotópályázat /pdf/


TESZEDD - ÖNKÉNTES MAGYARORSZÁGÉRT!
2016. 05. 02.

A tavaszi Zöld ünnepek apropóján ismét megszerveztük az iskola környékének szebbé, tisztábbá tételét. Az elsősöktől a nyolcadikosokig mindenki megmozdult. Szemetet szedtünk, virágot ültettünk, parkosítottunk. Néhány perc alatt – a szorgos kezecskéknek köszönhetően – eltűnt a legkisebb szemét is. Jó érzés volt látni a gyerekek és pedagógusaink lelkesedését. Reméljük a tisztaság megtartása is hasonló figyelmet kap majd.
Zachar Lászlóné ÖKO Munkaközösség vezető


Szövegértő verseny Miskolcon
2016. április 12. Írta: Czimbalmosné Váraljai Angéla felkészítő tanár

2016. 04. 12-én, Miskolcon a Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában regionális szövegértési versenyen vett részt Bodnár Milán, Radi Attila, Szabó Kende 6.b osztályos tanulók. Wass Albert: Hun és magyar mondáiból készültek fel a gyerekek. Előzetes feladatként illusztrációt késztettek diákjaink „A csodaszarvas” című mondához. A versenyen változatos feladatokban 15 csapat mérte össze tudását, leleményességét. A szerencse és a gyerekek meggyőző tudása meghozta eredményét, hiszen 2. helyezést értek el. Gratulálunk nekik!TISZTELT SZÜLŐK!
2016. 03. 31.

Értesítjük Önöket, hogy az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2016/2017-es tanévre a leendő első osztályos tanulók beiratkozását a törvényeknek megfelelően 2016. április 14-15-én 8.00-19.00 óra között tartja.

Kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyáját
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, illetve szakértői vélemény)
- az iskolai nyakkendő árát (1000 Ft)

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolást (határozatlan ideig érvényes)
- vagy tartózkodási kártyát (maximum 5 éves érvényességi idővel)
- vagy állandó tartózkodási kártyát (10 éves érvényességi idővel)

Szűcs Ottóné igazgatónőTájékoztatási kötelezettség
2016. 03. 27.

A 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 10. § (1) bekezdés (b) pontja értelmében 2016. január 6. és 2015. április 30. között a középfokú iskolák reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a középfokú iskolák Nkt. 81. §-ában foglalt értesítési kötelezettségének teljesítését. Az Nkt. 81. §-a értelmében a középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók - a középfokú iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

Az eredmények itt olvashatóak /pdf/

IskolavezetésMádi versenyeken jártunk
2016. március 20. Írta: Czimbalmosné Váraljai Angéla felkészítő tanár

A mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Általános Iskola a Koroknay napok keretében vers-, és prózamondó versenyt hirdetett. Iskolánk itt képviseltette magát. XIV. alkalommal került megrendezésre 2016. március 20-án, a Borúth Elemér nevéhez fűződő versmondó verseny, melyen részt vett Bodnár Milán és Szabó Kende 6. osztályos tanulók. A versenyen egy magyar költő versét kellett előadni. A neves zsűri szerint régóta nem gyűlt még össze ilyen keretek között ilyen színvonalas mezőny. Bodnár Milán ezüst minősítést ért el. Diákjaink jól érezték magukat és méltóan képviselték iskolánkat. Minden versenyző diákunknak gratulálunk!Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgyválasztás
Tisztelt Szülők!
2016. 03. 17.

Az állami fenntartású iskolákban a 2013/2014. tanévtől új tantárgyként, felmenő rendszerben került bevezetésre az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgy. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 35./A § és 97.§ (7) alapján a 2016/2017-es tanévben az általános iskola valamennyi évfolyamán az Erkölcstan óra vagy az egyházi jogi személy által szervezett Hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. A 2016/2017-es tanévben iskolánkban a Hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházak:

Evangélikus Egyház

Képviselője: Asztalos Richárd lelkész
Tokaj és Környéke Egyházközség
Cím: 3910 Tokaj, Ady Endre út 19./B
Mobil: +36-20/824-23-78
E-mail: richard.asztalos@lutheran.hu


Görög Katolikus Egyház

Képviselője: Galambvári Péter parókus
Cím: 3881 Abaújszántó, Rákóczi út 98.
Telefon: +36-47/330-416
E-mail: galamb1@freemail.hu


Református Egyház

Képviselője: Godó Gábor lelkész
Cím: 3881 Abaújszántó, Rákóczi utca 78. Telefon: +36-47/330-085;
Mobil: +36-30/270-7679


Római Katolikus Egyház

Képviselője: Varga Gábor kanonok
Cím: 3881 Abaújszántó, Béke út 31.
Telefon:+36-47/330-037

Az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló melyik egyház által szervezett Hit- és erkölcstan órán vagy az Erkölcstan órán kíván-e részt venni. Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára Erkölcstan oktatást szervez. Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az Erkölcstan vagy a Hit- és Erkölcstan tantárgyra vonatkozóan választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden év május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.A forradalom napja
2016. március 16. Írta: Zádeczky Hajnalka magyartanár

Ez volt a címe annak az előadásnak, amellyel iskolánk tanulói ahhoz a bizonyos 1848. évi márciusi naphoz méltó módon tartottak megemlékezést. A múltidézés során a forradalom napjának eseményei elevenedtek meg a színpadon, illetve egy rövid jövőbetekintés e napnak a következményeiről. Rendhagyó módon kezdve és zárva az ünnepséget, Zádeczky Hajnalka tanárnő zenei kísérettel szavalta nemzeti jelképeinknek számító verseinket, a Himnuszt és a Szózatot. A formabontó megemlékezést élőzenével – furulyával és gitárral – kísért éneklés, néptánc-jelenet, és a közönség megmozdulása színesítette, sőt feltűnt a színen egy angol világutazó úr is, aki nem igazán értette, hogy miért csöppen mindenhol forradalmi eseményekbe, bárhová is utazzék Európában. A Hajnalka néni által készített forgatókönyvet a 33 főből álló „szereplőgárda” már hetekkel az előadás előtt megismerte, és próbabeosztások szerint szorgalmasan és lelkesen gyakorolta azt. A színfalak mögött pedig még ettől is többen segítették a munkát: Maier Reimond bácsi a néptánc-jelenetnél; Juhász Anikó néni és fia, Firmánszky Botond, illetve Czimbalmosné Angéla tanárnő az éneklésben, zenélésben; Bányainé Ildikó néni a próbák során vették ki a részüket a feladatból. Merényi Laci bácsi a hangját kölcsönözte az irodalmi bejátszásokhoz, Szőke Andrásné Klári néni, iskolánk felső tagozatos igazgatóhelyettese pedig alkalomhoz illő, őszinte ünnepi beszédet mondott a megemlékezésen. A sokrétű próbafolyamat Hajnalka néni kezében összpontosult, aki felelősként és szereplőként is szívén viselte az előadás sikerét. „Az, aki szorgalomra szoktatja gyermekeit, jobban gondoskodik róluk, mintha vagyont adna kezükbe.” - bíztatta a gyerekeket Richard Whately, angol író szavaival. A próbák nagyon jó hangulatban teltek, a sok befektetett munka pedig meghozta gyümölcsét: a márciusi ifjak is örülnének, ha látnák, dicső tetteikről tisztelettel emlékeztek meg az ilosvaisok. A műsort megtekintő gyerekek és felnőttek érdeklődéssel figyelték az előadás mozzanatait, a kivetítőn megjelenő képeket, illusztrációkat, videoklipeket. A rendhagyó ünnepi előadás végén maguk a szereplők is meghatottan énekelték Sajó Sándor egyik megzenésített versét arról, hogy mit is jelent Magyarnak lenni. A megemlékezés végén pedig valóban érezhette mindenki:
„Tavasz akar lenni, és mi arra gondolunk, hogy volt már egyszer tavasz ezen a földön, tavaszok, amelyeknél szebbet és dicsőbbet még nem látott ez a nagyon öreg világ.”Nemzeti Ünnepünk - 2016. március 11.Iskolába hívogató!
Kedves leendő első osztályos!
2016. 03. 08.

Ha meg szeretnéd ismerni leendő iskoládat, akkor szeretettel hívunk és várunk Téged szüleiddel együtt egy izgalmas délutánra!

2016. március 23-án 15.00 - 17.00 óráig

Gyere az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI-ben egy játékos foglalkozásra.
Gyülekező: Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola földszint 4. b terme.
Címünk:
3881 Abaújszántó, Béke út 15. Telefon: +36-47/330-046
Szeretettel várnak az alsós tanító nénik!
Találkozzunk az Ilosvaiban! Legyenek maradandó élményeid az "első" iskolai napon!Tisztelt Szülők!
2016. 02. 26.

Az állami fenntartású iskolákban a 2013/2014. tanévtől új tantárgyként, felmenő rendszerben került bevezetésre az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgy, mely a következő tanévben már a leendő 5. osztályos gyermekek számára is kötelező. A Hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik. Az iskolának 2016. május 20-ig fel kell mérnie, hogy gyermeke melyik egyház által szervezet Hit- és erkölcstan órán vagy Erkölcstan órán kíván részt venni. Iskolánkban az egyházak képviselői2016. 03. 09-én 16.30 órai kezdettela földszinten az 1. b osztályban tartanak tájékoztatást arról, hogy igény esetén a Hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.
Megjelenésére számítunk!

Burkus Krisztina igh.Szavalóverseny Boldogkőváralján
2016. január 25. Írta: Zádeczky Hajnalka magyartanár

2016. január 25-én, mi ilosvaisok is részt vettünk Boldogkőváralján, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett tankerületi szavalóversenyen. A rendezvényre délutáni órákban került sor. A szervező iskola művészeti iskolás diákjai színvonalas műsorral fogadtak minket: A Dzsungel könyve c. musicalből láthattunk részleteket. A verseny lebonyolítása során a versenyző tanulókat két évfolyamonként hallgatták meg a zsűri tagjai, de természetesen mindenki a saját évfolyamán lett értékelve. Az alsósok a télről mondtak szebbnél szebb verseket, az 5-6. évfolyamos tanulók János vitéz történetéből idéztek föl fejezeteket, a legidősebbek pedig megmutatták a költészet humoros oldalát. Uzsonna és rövid szabadfoglalkozás után – melynek során pingpongozhattak, kézműveskedhettek a gyermekek, – következett a várva várt eredményhirdetés. Iskolánk tanulói is szép eredményekkel térhettek haza aznap délután. Nekik és felkészítő tanáraiknak egyaránt gratulálunk!

Plaszkó Kincső 1. a osztály - 2. helyezés
Felkészítő: Goreczky Gabriella
Kucsma Ildikó 2. a osztály - 3. helyezés
Felkészítő: Dankó Barnabásné
Zborai Zsanett 3. b osztály - 3. helyezés
Felkészítő: Zachar Lászlóné
Stefanovics Patrik 4. b osztály - 1. helyezés
Felkészítő: Szilágyi Ferencné
Bodnár Milán 6. b osztály - 1. helyezés
Felkészítő: Czimbalmosné Váraljai Angéla
Plaszkó Eszter 8. a osztály - 1. helyezés
Felkészítő: Zádeczky HajnalkaSzínházlátogatás Miskolcon
2016. január 20. Írta: Zachar Lászlóné és Sotkó Mária osztályfőnökök

Iskolánkban már hagyománynak számít, hogy évente legalább egy alkalommal minden évfolyam megtekint egy életkorához témájában illő darabot a közeli színházak egyikében. A harmadik évfolyam osztályprogram keretében január 20-án, szerdán Miskolcra látogatott, ahol a Kamaraszínházban 1500 kezdéssel a Ludas Matyi című előadást nézhettük meg. Nagyon örültünk, hogy éppen erre a darabra kaptunk jegyet, hiszen olvasásból már találkoztunk a mesével írott formában. Két busszal, közel 70 szülő, felnőtt és gyermek vett részt a programon, amely több szempontból is felülmúlta várakozásunkat. Újszerű, tréfás mozzanatokkal átszőtt, a közönséget is aktívan bevonó, zenés-táncos darabot láttunk, mely a libák szemszögéből tárta elénk a már ismert történetet két felvonásban. A szünetben tanulóink az előtérben található színészfotókat nézegették, keresve közöttük az ismerős arcokat. Hazafelé a buszon mindenki a neki legjobban tetsző pillanatokat és szereplőket idézte fel, jóízű nevetések és remek hangulat közepette. Azt hiszem, minden résztvevő nevében mondhatom: nagyszerű délután volt, mely megerősített bennünket abban, hogy minden kínálkozó lehetőséget meg kell ragadnunk tanulóink érzelemvilágának fejlesztése érdekében. Mindenki jól szórakozott, miközben - a tanulságokat leszűrve- sokat tanulhattunk is Döbrögi földesúr esetéből. Kissé fáradtan, de élményekkel gazdagodva a kora esti órákban értünk haza. Mielőtt elváltunk volna, a gyerekek aziránt érdeklődtek, mikor mehetünk legközelebb színházba. Ezen pozitív visszajelzést figyelembe véve igyekszünk a jövőben is tanulóink életkorának és érdeklődésének megfelelő, színvonalas darabra jegyet szerezni. A következő tanévben azonban nagyon szeretnénk a Nagyszínházba eljutni, hiszen a patinás épület a gyerekek szépérzékére is fejlesztő hatással lehet majd.Karácsonyi műsor
2015. december 18. Írta: Bogár Tímea és Goreczky Gabriella pedagógusok

2015. december 18-án megrendezésre került az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI hagyományőrző karácsonyi műsora. A műsort nemcsak az iskola tanulói és dolgozói kísérték figyelemmel, hanem a meghívott vendégek is, akik közül Sáfián Ádám polgármester úr és Antal Jánosné Tankerületi Igazgatónő köszöntő beszédet is mondott. A felkészítő pedagógusok és a szereplő diákok minden nap próbáltak, hogy az ünnepségen minden zökkenőmentesen menjen. Sikerült 1-től 8-ig minden osztályból válogatni néhány tanulót. A műsorban igazgatónő beszédét követően 2 vers, és egy színvonalas színészi előadás szerepelt. A kis elsősök és a nagy nyolcadikosok tánca keretet adott a műsornak. Az iskolai énekkar és az Ilosvai Kórus még meghittebbé tette a műsort. Az iskola több mint 50 tanulója tette felejthetetlenné az idei előadást, amivel elbúcsúztattuk a 2015-ös évet. Az ünnepséget követően minden osztály 1-1 képviselője átvehette az ajándékcsomagot, ami szaloncukrot és narancsot tartalmazott. Zachar Lászlóné ÖKO munkaközösség vezető jóvoltából a könyvtári állomány is új könyvekkel gyarapodott. Ezúton is köszönjük a támogatást! A tanulóink meghitten és átszellemülve, ünnepi hangulatban kezdhették meg a téli szünetet.Adventi Muzsika
2015. december 17. Írta: Sélley Etelka zenetanár

Művészeti iskolánk zenei tagozata, - a tavalyi hagyományt folytatva - idén decemberben is hétfő délutánonként a földszinti aulába hívta-várta közös gyertyagyújtásra, közös éneklésre, egy kis karácsonyi együtt-muzsikálásra a kedves érdeklődőket. Ficsor Márton tanár úrtól érdekes gondolatokat hallhattunk, sőt kivetítőn láthattunk is az adventről, a karácsonyi készülődésről, s követhettük - akár együtt énekelve - a felcsendülő dallamok szövegét is. Zenész palántáink jó hangulatot teremtve mutatkoztak be. Volt, aki életében először szerepelt az iskola közössége előtt, s aratott nagy sikert a hallgatóság körében. A klasszikus zenét képviselő gitáros, hegedűs és zongorista növendékek mellett a népzene, a citerások is helyet kaptak szép magyar karácsonyi dallamokat szólaltatva meg. Az énekkarosok ismert és kevésbé ismert dalokat adtak elő. Közösen muzsikáltak a zenészek és a közönség, hiszen a népszerű és közismert adventi és karácsonyi dallamokat lelkesen énekelték együtt kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek. Reméljük, hogy jövőre /2016-ban/ is ilyen önfeledt, jó hangulatban, s együtt élhetjük át a karácsonyi készülődés örömét.Úszóverseny
2015. december 17. Írta: Károlyi László testnevelő

2015.12.15-én iskolánk négy III. korcsoportos leány tanulója körzeti úszóversenyen vett részt. A gyerekek két versenyszámban, az 50 m-es mellúszásban és a 4x50 m-es gyorsúszás váltóban indultak. Taktikus és fegyelmezett úszással mindkét számban első helyezést értek el, így képviselhetik majd iskolánkat a 2016. február 10-én megrendezendő megyei döntőben is. Az egyéni versenyszámban Pongrácz Noémi, míg a váltóban Dankó Dorina, Kocsis Eszter, Matisz Virág, Pongrácz Noémi szerepeltek.November egészségügyi hónap
2015. november 24. Írta: Dankó Barnabásné, Szilágyi Ferencné szervező tanítók

Az elmúlt tanév hasonló és sikeres rendezvényei után szinte már „elvárt” volt, hogy idén is átmozgassuk a gyerekeket. Tagozatunk egész hónapban fő feladatként az egészség megőrzését tűzte ki célul. Egy héten keresztül minden reggelt tornával kezdtük. Köszönjük Timi néninek a reggeli zenés tornákat, melybe Ica néni és Katika néni is besegített. Megrendeztük évfolyamonként a sor-és váltóversenyt. Két délután került erre sor. Az 1-2. évfolyamon Szilágyi Ferencné, a 3-4. évfolyamon Dankó Barnabásné állította össze és vezette le a versenyt. Osztályonként 5 fiú és 5 lány versenyzett. Az osztály többi tagja szurkolt. Csereként néhányan be is állhattak. Volt ott szlalom futás, labdavezetés, krumpli ültetés, „fagyis” váltóverseny, a gyerekek összekapaszkodva vonatoztak. Sok-sok érdekes feladatot hajtottak végre. Mindenki nagyon izgult társaiért, de buzdította is játék közben őket. Aki a csapat tagja volt, jót játszott és remélem jövőre is szívesen jön majd. Az osztályok között nagyon szoros verseny alakult ki. Néhány érdeklődő szülő is elkísérte gyermekét. Ők is izgatottan várták a végeredményt.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, reméljük élményekben gazdag délutánt élhettünk át együtt! Nagyon kellemesen elfáradtunk.Versmondó verseny az 1. évfolyamon
2015. november 19. Írta: Nagy Ottóné tanító, versenyszervező

A 2015-2016-os tanévben, 2015. november 19-én megrendezésre került az első osztályosok részére a helyi versmondó verseny. Azzal a céllal, hogy a kis elsősök is lehetőséget kapjanak arra, hogy megmutassák tehetségüket. Versenyünk helyszínéül a könyvtárat választottuk. A tanulók kedves, vidám versekkel örvendeztették meg a nagy létszámú közönséget. Ügyesen, magabiztosan szerepeltek. Nehéz döntés elé állították a zsűri tagjait. Végül az élen Meczkó Milán végzett, második helyezést Plaszkó Kincső ért el, a harmadik Jécsák Ádám lett. Megköszönjük a gyerekek, szülők, pedagógusok munkáját. Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időszakban is sok gyermek találja majd örömét a versmondásban.Egészséges életmód - reggeli torna
2015. november 14. Írta: Bogár Tímea gyógypedagógus, programirányító

Minden évben a november hónap az egészséges életmód időszaka. Ez alkalomból az alsó tagozatos tanulóinkat és a pedagógusokat november első hetében reggeli tornára invitáltuk. Hétfőtől péntekig nyolc óra előtt aerobikoztunk az iskola udvarán. Szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk, gyönyörű napsütéses őszi időben volt részünk. A gyerekek minden reggel örömmel jöttek, nagyon élvezték a mozgást. Főleg az 1-2. osztályosok új tornagyakorlatokkal is megismerkedhettek. Mindenki kellemesen elfáradt. Ezzel a kezdeményezéssel célunk az volt, hogy a tanulóink körében népszerűsítsük az egészséges életmód, ezen belül a mozgás fontosságát.Versmondó verseny 2. évfolyamon
2015. november 14. Írta: Tóthné Kádár Edit tanító, szervező

Versmondó versenyt rendeztünk a második évfolyamosok számára 2015. november 13-án, melynek helyszíne iskolánk könyvtára volt. A gyerekek már izgatottan várták a versenyt, hiszen hetek óta készültek rá. Délután kettő órakor kezdődött, összesen tíz gyermek előadását hallgattuk meg. A szülők nagy érdeklődéssel fogadták az előadásokat, sokat mosolyogtunk. A legtöbb gyermek személyiségéhez illett a választott vers. Az előadások végeztével tartottunk egy kis szünetet, ez alatt a zsűri tagjai (Csontos Annamária, Zsarnóczki Erzsébet, Szilágyi Ferencné) meghozták döntéseiket. Majd Csontos Annamária ismertette az eredményeket:
I. helyezést ért el Kucsma Ildikó Georgina
II. helyezett lett Juhász Anita
III. helyen Meczkó Hunor végzett.
A nyertesek átvettek egy – egy oklevelet és egy - egy könyvvel is gazdagodtak. Nagyon örültek a nyereményeknek és annak, hogy részt vehettek ezen a versenyen. A többi gyermeknek is megköszöntük a részvételt és emléklapokkal jutalmaztuk őket. Mindenki jól érezte magát, reméljük részt vehetünk még hasonló jó hangulatú versenyeken.Óvónők látogatása az iskolában
2015. november 12. Írta: Goreczky Gabriella 1.a osztályfőnök

Már hagyománynak számít az iskolánkban, hogy évről évre vendégül látja az első évfolyam a nagycsoportos óvónőket. A gyerekek már nagyon várták, hogy újra találkozhassanak régi óvónőikkel. A látogatás 2015. november 12-én történt a második órában. A négy vendég két óra közül választhatott. Az 1.a osztályban írás órát látogathattak meg. A látogatók kíváncsian figyelték, hogy hogyan fejlődtek az elmúlt időszakban a tavalyi nagycsoportos gyerekek. Örömmel vették tudomásul, hogy sokat okosodtak és ügyesedtek a kis lurkók. Az óra végén ajándékkal jutalmazták a tanulókat az ügyes munkájuk miatt.Fogápolási verseny
2015. november 9. Írta: Molbár Gáborné tanár, felkészítő, kísérő

2015. 11. 09-én 4 fős csapat képviselte iskolánkat a fogápolási versenyen Hidasnémetiben.
Csoport tagjai: Háda Mirtill 5. b, Erdősi Mónika 6. b, Pecsenye Jana 7. b, Nagy Éva 8. b osztályos tanulók.
A verseny a hidasnémeti általános iskolában került megrendezésre. A házigazdák barátságosan fogadtak, apró süteménnyel, cukormentes gyümölcslével kínáltak meg bennünket. Rövid bemutatkozás után ismertették a verseny programját, mely 4 fordulóból állt. A csapatunk az 1-es sorszámot kapta. Az első két körben hibátlanul oldottuk meg az egészséges életmóddal kapcsolatos totót és a fogápolással kapcsolatos keresztrejtvényt. A 3. fordulóban ügyesen összegyűjtöttük az egészséges élelmiszereket, innivalókat, melyek nem károsak a fogakra. A 4. fordulóban sorverseny keretében a 2. legjobb időt és eredményt értük el. Az összesítésben nem jutott fel a csapat a dobogóra, de ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat, örülünk, hogy részt vehettünk ezen a megmérettetésen.Világörökség vetélkedő
2015. november 4. Írta: Czimbalmosné Váraljai Angéla tanár, szervező

2015. november 3-án az „Innovatív Technológiák Meghonosítása a Hagyományőrzés és a hozzá kapcsolódó képzés és kutatás terén” című pályázathoz kapcsolódó Világörökség vetélkedő megrendezésére került sor. A versengés megszervezéséről a sárospataki Művelődési Ház dolgozói gondoskodtak. Hat csoport versengett az elismerésért. Változatos feladatok, izgalmas pontgyűjtések tették érdekessé a gyermekek számára a játékos információszerzést. Megtanultuk ki volt Szepsi Laczkó Máté, milyen ruhák voltak divatosak egyes korokban. A vetélkedőt követően táncház és kézműves foglalkoztató szórakoztatta a tanulóinkat. Reméljük lesz még ilyen rendezvényen lehetőségünk részt venni.Hulladékból hasznosat
2015. október 26. Írta: Zachar Lászlóné tanító, szervező

Korunk mindennapi problémája a hulladék mennyiségének csökkentése, az újrahasznosítás lehetősége.
Hogy mi minden készíthető, használható újra a haszontalannak látszó dolgokból, hát tanulóink ebből jelesre teljesítettek. Munkájuk jutalmaként részt vehettek egy várlátogatáson, Boldogkőváralján, s ráadásul a gumivonattal.
Nagyszerű élmény volt ez az őszi délután, melyet a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásnak köszönhettünk. Köszönjük!ÖKO programok
2015. október 26. Írta: Zachar Lászlóné tanító, szervező

Minden évben megemlékezünk a zöld ünnepnapokról. Október elején az állatok kerültek figyelmünk középpontjába.
Idén rajzversenyt hirdettünk Az állatok és az ember kapcsolata címmel. Alsósaink osztályonként 5-5- tanulót küldtek a megmérettetésre. A felsősök kis számban éreztek kedvet a rajzolásra. Az alkotásra 2 óra állt a tanulók rendelkezésére. Számos egyéni elképzelés jelent meg a rajzlapokon, zömében színes ceruzával. A legjobban sikerült alkotások készítői:
Plaszkó Kincső, Solymosi Álilin, Meczkó Magor, Béres Lili, Sotkó Vivien, Fekszi Balázs Kucsma Ildikó Georgina, Orosz Csenge, Varga Géza, Csikja Petra, Varga Réka, Szemán Valentin, Krusó Áron, Kasinszki Bence, Matisz Bereniké, Juhász Tamás, Marton Lili.
E naphoz kapcsolódóan Firmánszky Gábortól, a Magyar Madártani Egyesület munkatársától hallhattak, láthattak érdekes előadást az érdeklődő tanulók. Ezzel a programmal az volt a célunk, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek a környezetükben, a Zemplénben élő állatokról, s azok életmódjáról. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták az előadót.
Köszönjük a gyerekek tudásának gyarapítását!Telkibányán versenyeztek a Kuka Manóink
2015. október 25. Írta: Zachar Lászlóné tanító, felkészítő

Október első napjaiban került sor a Tankerületi Környezetismereti versenyre Telkibányán.
A Meczkó Magor, Hollókői Szabolcs, Horváth Károly, Pósa Martin alkotta - Kuka Manók - csapata, akik lelkesen készültek a megmérettetésre. E versenyen fokozott figyelmet kapott a hulladékok újrahasznosításának lehetősége, a komposztálás, a környezetünket veszélyeztető káros hatások. A feladatok súlya, változatossága izgalmas erőpróbának bizonyult. Tanulóink 96%-os teljesítménnyel 2. helyen végeztek. Örültek a jutalomkönyvnek, a vendéglátásnak, s a megismert telkibányai iskola sokszínűségének.
Bízom benne, hogy a tanultakat családjukban és iskolai környezetükben is hasznosítják majd.REKLÁM FILM A KÖZÉTKEZTETÉSRŐL DIÁKOKNAK ÉS SZÜLŐKNEK!

2015. 10. 19.

Tálcán kínált egészség - megújult a közétkeztetés


Mesemondás Hernádszentandráson
2015. október 17. Írta: Zádeczky Hajnalka kísérőtanár

Idén 9. alkalommal rendezték meg a bájos településen, Hernádszentandráson a már hagyományos programnak tekinthető Hernád-völgyi Tehetségkutató Fesztivált. Október 17-én, szombaton jött össze a mesemondók apraja-nagyja; összesen 48 fő nevezett a térség iskoláiból az eseményre. Abaújszántóról Papp Anna és Szabó Kende 6. b osztályos, illetve Pecsenye Jana 7. b osztályos diákok képviselték az iskolát, akiket Csontos Annamária és Czimbalmosné Váraljai Angéla tanárnők készítettek fel. A regisztráció utáni megnyitón Üveges Gábor polgármester úr és a zsűri majdnem minden tagja szólt néhány bátorító szót a versenyzőkhöz. A produkciókat egyébként Ilyés Szabó Anna, székelyföldi mesemondó; Kégl Ildikó újságíró (Magyar Hírlap); Seres Ildikó, színművész (Miskolci Nemzeti Színház); Üveges Gábor, polgármester (Hernádszentandrás) és Vaszilyné Veres Hajnalka középiskolai tanár értékelte. A versenyzők színvonalas előadásokat mutattak be mind a négy kategóriában. Igazán öröm volt részt venni az eseményen gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
A büféebéd után Ilyés Szabó Anna, illetve a Kalamajka Bábszínház előadásait tekinthették meg a tanulók, és a nap zárásaként eredményt hirdetett a zsűri. Tanulóink díjjal ugyan nem, de kellemes élményekkel gazdagon értek haza aznap délután Hernádszentandrásról.Diákparlament
2015. október 14. Írta: Pintér Bernadett és Plaszkó Eszter 8. a osztályos tanulók

2015. október 14-én (szerdán) az a megtiszteltetés ért minket, hogy elmehettünk a Parlamentbe, egy Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlésre.
Ezt a napunkat szeretnénk bemutatni. Innen, Abaújszántóról fél 6-kor indultunk. Az egyik évfolyamtársunk édesapja vitt el négyünket a miskolci ITC Székház parkolójába, ahonnan indultunk a „kiválasztott” gyerekkel együtt. Az úton mind a 49-en jól éreztük magunkat, sokat beszélgettünk, ismerkedtünk a különböző iskolákból jött gyerekkel. Amikor beérkeztünk Budapestre, már mindannyian nagyon izgatottak voltunk. 9 körül érkeztünk meg az Országházba, ahol reggelivel vártak minket. Miután megreggeliztünk, a Díszőrség kísért minket a felsőházi terembe. Edvi Péter fogadott bennünket, aki bemutatta egy országgyűlési ülés menetét. 10 órakor kezdődött az ülés, amin 300-an vettünk részt. Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke vezette az ülést. Némelyik gyerek kérdést tehetett fel közülünk is egy leány a minisztereknek mindenféle témában. Az ülés végén az Elnök meghívta az összes gyereket egy közös finom ebédre. Az ebédet pincérek szolgálták fel, ami nekünk nagyon tetszett. Ebéd után bejártuk a Parlament épületét, láttuk a koronát, a jogart, az országalmát. Majd végül egy Díszőrség bemutatóját láttuk a főlépcsőnél. Kaptunk uzsonnát és elindultunk az ombudsmanhoz. Ott a gyerekek jogairól, bűncselekményekről hallhattunk egy előadást. 4 óra körül indultunk vissza Miskolcra a busszal. Az út visszafele gyorsan telt, fél hétre érkeztünk meg a megyeszékhelyre. Újra jött értünk az apuka és hazahozott minket. Sokat meséltünk a családtagoknak, osztálytársainknak, tanárainknak. Számunkra felejthetetlen élmény volt. Köszönjük a lehetőséget és, hogy minket választottak ki erre az alkalomra.Környezetvédelmi Verseny Telkibánya
2015. október 7. Írta: Hollókőiné Bodnár Mária felkészítő tanár, kísérő pedagógus

2015. október 07-én környezetvédelmi versenyt szervezett a KLIK Gönci Tankerület telkibányai általános iskolája. Hétfő délután busszal érkeztünk meg, ahol kedves fogadtatásban volt részünk. Bemutatták nekünk az iskolai helyszíneket, ahol a fordulók zajlottak. A verseny délután két órakor kezdődött. Az első állomáson a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok voltak. A többi állomáson változatos feladatokat kellett megoldani a komposztálásról, a takarékos életmódról. Az egyik állomáson még papírkészítés is volt. Előzetes feladatként menetlevelet készítettünk újra hasznosított anyagokból. A hét állomást tanulóink sikerrel és magas pontszámokkal fejezték be, ezt az elért 1. helyezésünk is igazolta. Eredményekben gazdag sikeres versenyünk volt.Környezetvédelmi Verseny Encs
2015. szeptember 29. Írta: Hollókőiné Bodnár Mária szaktanár

A Hernád – völgye Hulladékgazdálkodási Társulás által meghirdetett versenyre jelentkezett iskolánk pár tanulója. A verseny két fordulós volt. Az első fordulóban a tanulóknak egy bemutatót kellett készíteni „Lakóhelyem környezetvédelmi problémái címmel”. Ezen munka alapján kerültünk be a második fordulóba.
2015. szeptember 29-én az iskolánk elől kisvonattal indultunk a környezetvédelmi versenyre, Encsre. A vonaton kicsit hideg volt, de a jó hangulat miatt nem éreztük annyira. A verseny a Városházán zajlott le. A teremben ahol a versenyt tartották volt egy újrahasznosított termékekből készült kiállítás. A feladatok játékosak voltak. Az első feladatként komposztálással kapcsolatos puzzle-t kellet összeraknunk. Ezt követően memória játék következett, amelyben a tanulók rövid idő alatt sok tárgyra visszaemlékeztek. A többi feladat kérdőívszerű volt. A verseny után tízóraiztunk – pizza párnát és ivólevet kaptunk. Egy kis várakozás után megtörtént az eredményhirdetés. Az eredmény számunkra kedvező volt, hiszen iskolánk csapatai elhozták az első három helyezést. Az első helyezett tagjai tablet -et, míg a második és harmadik helyezett tanulók pendrive -ot, hátitáskát és tollat nyertek. A hazafelé vezető úton szintén fáztunk, de a sok nevetéstől felmelegedtünk. Reméljük, hogy a következő tanévben is lesz ilyen verseny.Népdaléneklési verseny
2015. szeptember 28. Írta: Juhász Anikó tanító felkészítő, kísérő

2015. szeptember 28-án Vilmányban tankerületi népdaléneklési versenyen vett részt iskolánk néhány énekelni szerető és tudó gyermeke.
Harmadiktól nyolcadik évfolyamig hirdették meg a versenyt. Mindenkinek az aktuális évfolyam anyagából kellett választania egy népdalt. Ezzel egy időben zajlott a rajzverseny, melynek témája egy népdal képi megjelenítése. Az alkotásokat a tornateremben mutatták be. A gyülekező is ott volt, így megtekinthettük a műveket.
Az iskola igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. Köszöntötte a versenyző tanulókat és a kísérő tanárokat. Ismertette a verseny menetét, a felkészítő nevelőket zsűrizésre kérte fel. Ezt követően elénekeltük a „Hej, Dunáról fúj a szél …” kezdetű népdalt, majd megkezdődött a verseny. Én a 7-es és 8-os tanulók versenyén zsűriztem. Elmondhatom, hogy nagyon színvonalas volt a verseny. A gyerekek többsége bátran, határozottan énekelt, látszott, hogy felkészültek. A verseny után az aulában üdítővel és pogácsával vendégelték meg a gyerekeket. Már izgatottan vártuk az eredményhirdetést.
Legnagyobb örömünkre iskolánk minden éneklő versenyzője helyezést ért el és a kis „rajzművészeink” is eredményesen szerepeltek.

EREDMÉNYEINK:

Népdalverseny:
Plaszkó Kamilla 4. évfolyam - 1. helyezés
Plaszkó Eszter 8. évfolyam - 1. helyezés
Pecsenye Jana 7. évfolyam - 3. helyezés
Barta Dorina 6. évfolyam - 3. helyezés
Nagy Levente 5. évfolyam - 3. helyezés

Rajzverseny:
Orosz Csenge 4. évfolyam - 2. helyezés
Krusó Áron 3. évfolyam - 1. helyezés
Juhász Tamás 5. évfolyam - 1. helyezés

A versenynap zárásaként megtanultunk egy abaúji népdalt. Hangulatos délutánon vettünk részt, szívesen megyünk a következő tanévben is.„Hírül adta a tévé, bemondta a rádió,
hogy immáron véget ért a boldog vakáció…”

2015. szeptember 02. Írta: Zádeczky Hajnalka pedagógus, műsor készítője

Így az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskolában is becsengettek az első tanítási órákra. Hagyományosan szeptember 1-jén, reggel nyolc órakor gyűltek össze az ünneplőbe öltözött tanulók, szülők és pedagógusok az iskola udvarán, ahol egy vidám műsor megtekintésével köszöntötték az új tanévet. A Vakáció Televízió híradásában képet kaphatott a közönség arról, hogy mivel töltötték a gyerekek a szünidőt; versek hangzottak el, és a műsor keretében az elsősök megkapták ilosvais nyakkendőiket, mely a közösséghez való tartozást szimbolizálja; Szűcs Ottóné, igazgatónő pedig ünnepélyes köszöntőt mondott, majd a Tanév Tévé nevében átvette a következő 181 tanítási napra a műsorszórás jogát. Megígérte, hogy színes és hasznos programokkal, lehetőségekkel töltik majd meg a tanulók számára ezt a tanévet is.
A műsorban részt vevő gyerekek – Plaszkó Kincső, Plaszkó Kamilla, Krajczár Evelin, Takács Máté, Takács Márton, Plaszkó Eszter, Pintér Bernadett és Tyukod László – szereplése emlékezetessé tette ezt a napsugaras reggelt.
Az alkalmi forgatókönyvet Zádeczky Hajnalka, magyarszakos tanárnő álmodta meg.ILOSVAI TÁBOROK 2015 NYARÁN

Erzsébet-tábor az alsó tagozatosok részére 50 fővel
Időpont: 2015. június 22-26-a, naponta 08:16 óra között
Helye: Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI Abaújszántó Béke út 15.

Nyelvi témahét angol-német 1 hetes tábor 2 csoportban
Időpont: 2015. június 22-26.a között naponta 08:30-14 óra között
Helye: Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI Abaújszántó Béke út 15.

Erzsébet-tábor a felső tagozatosok részére 50 fővel
Időpont: 2015. június 29. és 2015. július 3-a, naponta 08:16 óra között
Helye: Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI Abaújszántó Béke út 15.

Erdei Iskola a felső tagozatosok részére 32 fővel
Időpont: 2015. július 27-31. között
Helye: Varbó melletti fónagysági "Bagoly-vár" Erdei Iskolában

Erdei Iskola az alsó tagozatosok részére 52 fővel
Időpont: 2015. augusztus 3-5.
Helye: Telkibánya Ifjúsági TáborFöld napi sportdélután
2015. április 20. Írta: Dankó Barnabásné tanító

A Föld Napja alkalmából szervezett sportdélutánra meghívtuk Katus Attilát, aki a sportaerobik sportágban a magyar válogatott tagjaként trió kategóriában 6-szoros Világ-, 2-szeres Európa–bajnok. Az eseményre 2015.április 20-án került sor. Az iskolánk minden tanulója nagyon lelkesen és aktívan vett részt a programokon. Katus Attila megérkezése után aerobik edzést tartott nekünk. Jó volt látni, hogy az egészségünket is szolgáló mozgást egymásra odafigyelve, bíztatva, egy közösségként tudtuk megélni. A vendégünk felhívta a figyelmet a mozgás és az egészséges életmód fontosságára. A gyerekek a sportolás után készíthettek közös képet, beszélgethettek vele. A délután fennmaradó részében tanulóink különböző ügyességi játékokon vehettek részt. Lehetőségük volt ugrókötelezni, célba dobni, kötelet húzni, akadálypályákon végigmenni, sorversenyezni, ahol összemérhették tudásukat csapatban és egyénileg is. Kicsit elfáradva fejeztük be ezt a remekül sikerült délutánt. Ismét tettünk valamit az egészséges életmód érdekében. Ezt a programot az önkormányzat támogatásával valósítottuk meg, melyet ez úton is köszönünk!Biztonságos közlekedés
2015. április 16. Írta: Tóthné Kádár Edit tanító

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a KLIK és a Közlekedéstudományi Intézet közlekedésbiztonsági pályázatot hirdetett általános iskolák részére, melyet a mi iskolánk is megpályázott, s támogatást nyert. A pályázat célja volt az általános iskolák támogatása olyan közlekedésbiztonsági program megvalósításában, melyek alkalmasak a tanulók és a szülők együttes megszólítására, a legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztésére.
Iskolánknak a támogatás elnyeréséhez két feladatot kellett elvégeznie:
1. Közlekedési felmérés (kérdőív) kitöltése, melyben felmérték tanulóink ismereteit a közlekedési szabályokról. Ezt összesen 290 tanuló interneten keresztül töltötte ki.
2. Szülő-gyermek közlekedésbiztonsági foglalkozás lebonyolítása, melyre 2015.04.16-án került sor.
A foglalkozáson kitűzött célunk volt a biztonságos átkelés szabályainak illetve a láthatóság, észlelhetőség fontosságának felismertetése, azok szabályainak megismerése. Ezen a foglalkozáson 63 fő volt jelen, 23 szülő és 40 gyermek. A foglalkozás lebonyolításában segítségemre volt Dajka Gábor főtörzsőrmester (iskolarendőrünk), akinek a segítségét ezúton is köszönjük.
Az órát az irányok begyakorlásával kezdtük, majd beszélgetéssel, játékokkal folytattuk. Ezután kisfilmeket tekintettünk meg, a biztonságos átkelésről, ill. a biztonságos közlekedés főbb szabályival, jelzőtábláival is megismerkedtek a tanulók és szülők egyaránt. Mivel sok tanuló és szülő közlekedik kisvárosunkban biciklivel, ezért a biciklis közlekedés főbb szabályait is áttekintettük, majd feladatlapokat töltöttek ki közösen, melyben a szerzett ismereteiket felhasználva szülő és gyermek együtt munkálkodhatott. Aztán a foglalkozás az udvaron folytatódott. Készítettünk egy ,,mini kreszpályát”, ahol az eddig szerzett ismereteket gyakorolhatták különböző gyakorlati feladatokon keresztül. A gyerekek és szüleik ezt élvezték a legjobban, hiszen kipróbálhattak mindent, amit tanultak. A szemléltetésben, a gyakorlati alkalmazásban nagy segítséget jelentettek a kapott jelzőtáblák, melyet ezúton is köszönünk támogatóinknak: Sáfián Ádám polgármester úrnak, Vizsolyi Róbertnek, Baricska Lászlónak. A szülők aktívan részt vettek a játékokban, segítették gyermekeiket a szabályok elsajátításában és ők is új ismeretekkel gazdagodtak. Végezetül egy elégedettségi kérdőívet töltöttek ki a szülők, melyből kiderült, hogy a jelenlévő szülők közül mindenki fontosnak tartja a biztonságos közlekedés szabályainak megismerését, elsajátítását, sőt a vélemények szerint /és én is azt gondolom/, hogy több ilyen foglalkozást kellene tartanunk, ahol a gyermek és szülő együtt munkálkodhat. A pályázattal iskolánk 193 680 Ft-ot nyert. Ezt az összeget olyan eszközökre fordítottuk, melyekkel tanulóink könnyebben elsajátíthatják a biztonságos közlekedés szabályait: közlekedési jelzőtáblák, járművek, közlekedési mágneses tábla, KRESZ pálya kialakításához szükséges gyalogos átkelőhely, burkolati szalagra illetve irodaszerekre.
Reméljük, hogy az új eszközök segítségével tanulóink játékosan, könnyedén elsajátítják majd a biztonságos közlekedés szabályait.41. Abaúji Szavalóverseny Encs – 2015
2015. április 15. Írta: Zinger Zsanett 3. b osztályos tanuló

Nagyon megörültem, amikor Marika néni kihirdette, hogy lesz Encsen egy szavalóverseny. Izgatottan vártam, hogy kit fog kiválasztani. Majd végül engem választott! Heppi!!! Alig vártam, hogy eljöjjön a verseny napja, szerettem volna Sárával találkozni. Amikor odaértünk, nagyon izgatott voltam, mert nagyon sokan voltunk, még Szlovákiából is érkeztek versenyzők. Mikor elkezdődött a verseny, várakozni kellett, míg rám került a sor. Tizedikként mondtam el a versemet, aminek a címe: K. László Szilvia: A kis lajhár Alajos. Amikor elmondtam, nagy kő esett le a szívemről. Majd eltelt 3 óra hossza, ezalatt a többiek is elmondták a versüket. És végre kezdődött a koncert, amin híres írók verseit megzenésítve adtak elő. Nagyon szép volt! Ezalatt a zsűri meghozta döntését és következett az eredményhirdetés. Először az 1. osztályosokat, majd a 2. osztályosokat sorolták fel. Aztán következtek a 3. osztályosok és én egyre izgatottabb voltam, ahogy sorolták a 6., 5., 4. helyezetteket. Mikor a 3. helyezéshez értek, a zsűri az én nevemet mondta ki. Akkor olyan boldog lettem, hogy madarat lehetett volna velem fogatni!
Kaptam egy könyvet és egy oklevelet, így aztán igazán boldogan térhettem haza!Rubik-kocka kirakó verseny
2015. március 20. Írta: Pásztor János pedagógus

Iskolánkban meghirdettük a "Bűvös-kocka" kirakó versenyét, olyan célzattal, hogy még többen ismekedjenek meg e logikus gondolkodást elősegítő eszköz kirakásával. 1974 már elég rég volt, mikor megjelenésekor mi is sokat forgattuk a kockát, nagyon gyorsan bekerült a köztudatba. Az elmúlt 40 évben meghódította az egész világot, s különböző formái jelentek meg. Újra virágkorát éli. Kiváncsian vártuk, hogy hányan próbálják ki ügyességüket, gondolkodó képességüket. Alsó tagozatból voltak jelentkezők, a felsősök csak érdeklődtek. Nem sokan ismerték ezt a játékot, hátha felkeltettük a kíváncsiságot. A győztes Stefanovics Patrik alsó tagozatos tanuló azonos kockaállásból 1 perc 24 mp alatt rakta ki a hat oldalt azonos színekkel. Jővőre újra meghirdetjük a versenyt. A győztes az internet segítségével sajátította el a gyors kirakást. Gratulálunk a versenyzőknek, hogy megmérették gyorsaságukat.
"A találmány lényege abban van, hogy a nagy kockát alkotó 27 elem, szétszedés, tehát a nagy kocka megbontása nélkül hozhatók új helyzetbe, aminek eléréséhez, egyetlen homológ művelet: a nagy kocka bármelyik lapját alkotó kilenc kis kockának elforgatása szükséges."
/Részlet a szabadalmi leírásból/

BŰVÖS-KOCKA KIRAKÓ VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1. hely - Stefanovics Patrik 3. b osztályos tanuló - 1 perc 24 mp
2. hely - Fekszi István 3. b osztályos tanuló - 2 perc 03 mp
3. hely - Szemán Titusz Bálint 4. b osztályos tanuló - 2 perc 12 mp
4. hely - Gyulai Péter 4. b osztályos tanulóTankerületi Matematika Verseny
2015. március 16. Írta: Zsarnóczki Erzsébet tanárnő

A matematika a tudományok királynője és a királynői székhez óvodától vezet a lépcső. A matematika mindenütt jelen van, megmondja hány óra és elárulja mennyi pénzünk van. Ez a tudomány, amely tisztán logikára épül, valójában nem más, mint jól átgondolt állítások hatalmas gyűjteménye. Ezzel a királynői tudományággal, a mi iskolánk tanulói közül is szívesen foglalkoznak. A versenyek helyet adnak a tudásuk összeméréséhez. 2015. március 16-án a boldogkőváraljai Általános Iskolában alsó és felső tagozatos matematika versenyen vettek részt a diákok. A gönci tankerület 8 iskolájából évfolyamonként 1 tanuló képviselte az iskoláját. Az abaújszántói Ilosvai Selymes Péter Általános Iskolából–a mi iskolánkból–hatan képviselték az intézményünket. A 3-4-5. és 7. évfolyamos tanulók Zrínyi Ilona matematika verseny típusú példákkal, míg a 6. és 8. évfolyamos tanulók az előző évek kompetenciamérés feladataival birkózhattak meg. A mi iskolánkat képviselő diákok mindegyike szép eredményt ért el.

3. évfolyam: Stefanovics Patrik III. helyezett
Felkészítő tanár: Szilágyi Ferencné

4. évfolyam: Oszlánczi Péter II. helyezett
Felkészítő tanár: Zsarnóczki Erzsébet

5. évfolyam: Novák Konrád I. helyezett
Felkészítő tanár: Bányainé Bartha Ildikó

6. évfolyam: Takács Márton II. helyezett
Felkészítő tanár: Tóthné Nagy Katalin

7. évfolyam: Hornyák Fanni I. helyezett
Felkészítő tanár: Tóthné Nagy Katalin

8. évfolyam: Korhut Péter I. helyezett
Felkészítő tanár: Zsarnóczki Erzsébet

Jutalmul oklevélben és értékes könyvjutalomban részesültek.
Kívánom, hogy ezek a tanulók, ha valamiért szomorúak matematikával foglalkozzanak, hogy felviduljanak. Ha boldogok, akkor matematikával foglalkozzanak, hogy azok is maradjanak.Évfolyambajnokság az alsó tagozaton
2015. 02. 23. Írta: Juhász Anikó tanítónő

Idén is, mint évek óta minden tanévben megrendeztük az alsós évfolyambajnokságot.
Idén nem kaptuk meg előre a feladatokat, így a testnevelés órákon, az ISK, tömegsport, és a délutáni foglalkozásokon megszerzett tudásukat, ügyességüket kellett a gyerekeknek kamatoztatniuk. A feladatokat Dankó Barnabásné, Katika néni, az Ilosvai Sportkör alsós vezetője állította össze. Meglepő, érdekes versenyszámokkal lepett meg minket és a gyerekeket. Először a bójákat kerülgetve kellett végigfutni a pályán. Aztán a bóját „fagyis tölcsérnek” használva, benne labdát egyensúlyozva kellett megtenni ugyanezt a távot. Végül bójatornyot kellett építeni úgy, hogy odafelé a fejükön egyensúlyozták a gyerekek a bóját.
A versenyeket délután rendeztük, évfolyamonként más időpontban. Az osztályfőnökök állították össze a 10 fős csapatokat. Minden osztálynak volt szurkolótábora szülőkből és gyerekekből. A versenyzők és tanítóik nagy izgalommal várták, hogy elkezdődjön a verseny. Az elsősök először mérték össze erejüket. Nagyon igyekeztek, ügyesek voltak. Becsületükre váljon, hogy egy kézzel elbírták az „óriás fagyit”. A nagyobbak már gyakorlott versenyzőként álltak helyt és küzdöttek a végsőkig.
Az eredmények a következőképpen alakultak:
1. évfolyam: döntetlen
2. évfolyam: 2. b
3. évfolyam: 3. b
4. évfolyam: 4. a
A nyertesek büszkék voltak, de a második helyezettek sem búsultak, hisz Katika néni minden osztálynak oklevelet nyújtott át. Úgy gondolom, mindenki jól érezte magát, hisz a mozgás mindig öröm és ennek a délutánnak az a célja, hogy minél több gyereket megmozgassunk. Megtanítsuk a gyerekeknek a nyereség és a vereség elviselésének készségét.Osztály farsang
2015. február 17. Írta: Riczu Luca Panna 4. b osztályos tanuló

Az osztályunk a farsangot egy keddi napon tartotta. Mindenki nagyon készült rá, hogy tökéletes legyen.
Elsőként egy szerepet alkottunk. A játékokat mindenki szívesen vezényelte volna, de csak pár ember csinálhatta. Minden kedden készültünk. Végül eljött a nap. A szülők sok finom szendvicset készítettek. A szerepet előadtuk, nagyon nagy sikert aratott. Utána jöttek a játékok. Első játékunk a „zi-zi cukorka evő” verseny volt. Mindenki szurkolt mindenkinek.
- Gyerünk Bence, gyerünk! – kiabáltam.
- Hajrá Peti, egyed! – ordította Levi.
Második játékunk az üdítő ivó verseny volt. Ott már sokkal több volt a nevetés.
- Igyad Dorka, gyerünk! – szurkolt Zoé.
Itt az egyik gyereknek felment az orrába a szénsav. Harmadik pedig a lufi táncoló verseny. Itt annyi nehezítés volt, hogy Angéla néni megcsikizett minket. Az egyik pár tangózott, de az volt benne a vicces, hogy két fiú volt. A legutolsó játék székfoglaló volt. Sok gyerek játszotta, de mégis csak egy ember nyert. Sok volt a nevetés, a kacagás. Végül jött a tombola. Mindenki nyert valamit, de a legtöbbet Dorka nyerte. A szülők összepakoltak és mindenki hazament. Otthon elmondtam apának, hogy mi történt. Mikor lefeküdtem, boldogan gondoltam vissza a történtekre.Versmondó verseny Vizsolyban
2015. január 22. Írta: Zinger Zsanett 3. b osztályos tanuló

Nagyon boldog voltam, hogy rám esett a választás és a harmadikosok közül én mehettem Vizsolyba, a tankerületi versmondó versenyre, ahová „A kis lajhár Alajos” című verssel készültem. Ezt a verset a tanító nénim találta. Többen is megtanultuk és az osztály döntése alapján én mondtam a legszebben. A versenyig minden nap elmondtam a verset. A hangsúlyozáson javítottam, s így nyugodtan indulhattam a versmondón. Vizsolyba busszal mentünk alsós és felsős diákok együtt. A másodikosok és harmadikosok egy teremben voltunk. Ezt a verset nem mondta senki. A versmondás után jött az eredményhirdetés, első lettem. A zsűri azt mondta, hogy jól hangsúlyoztam és az arckifejezésem is jó volt.
Jutalomként egy oklevelet, egy szép könyvet és egy apró ajándékot kaptam. Büszkén jöttem haza. Remélem máskor is mehetek!Gönci Tankerület - Informatika Verseny Abaújszántón
2014. 12. 08. Írta: Porubszki Gábor

2014. december 8-án 13:30-tól már 2. alkalommal rendeztük meg versenyünket Abaújszántón. 8 iskola részvételével 29 diák mérettette meg magát elméleti és gyakorlati feladatok során. Az elméleti oldalakat már korábban elküldtük az iskolákba, hogy mindenki egyenlő eséllyel tudjon felkészülni.
Munkaközösségi foglalkozásunkon 2014. október 20-án megbeszéltük, hogy a tavalyinál könnyebb kérdéssort és gyakorlatot készítsünk. 5-6. évfolyamon feladatlapot kellett kitölteni, 7-8. évfolyamon szintén egy feladatlapot oldottak meg. A nagyobbak a SMART feleltető-rendszerrel is dolgoztak. Gyakorlati rész a kisebbeknél Paint rajz elkészítése, 7-8. évfolyamon szövegszerkesztés volt.
A diákok jól érezték magukat, szünetben szendviccsel és teával vártuk őket. Aki hamarabb elkészült, társasjátékkal foglalhatta el magát. Jó volt látni, hogy más-más iskolából érkező diákok is beszélgettek egymással néhányan, hiszen már tavalyról vagy korábbi versenyekről ismerték egymást.
A kollégákkal tapasztalatcserét folytattunk, mintegy megtartva 2. munkaközösségi foglalkozásunkat, majd közösen kijavítottuk az elméleti és gyakorlati feladatokat.
A lebonyolításnak köszönhetően a gönci tankerület szinte mindegyik iskolájából kaptak díjat a diákok. Helyezéstől függetlenül a gyerekeknek jó alkalom fejleszteni tudásukat, bővíteni ismereteiket. Örültek az apró ajándékoknak és büszkén vették át azokat.Integrációs verseny Abaújszántón
2014. 11. 24.
Írta: Szilágyi Ferencné alsó tagozatos mk. vezető
Merényi Lászlóné felső tagozatos mk. vezető


Közel egy évtizedes hagyományt őrizve rendeztük meg 2014. november 24-én az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskolában az integrációs tanulók versenyét Szőke Andrásné igazgatóhelyettes szervezésében. A Gönci Tankerület iskoláiból 31 alsó tagozatos, 30 felső tagozatos tanuló vett részt.
Az éves célkitűzéseink között kiemelkedő szerepet kapott az értő olvasás. A harmadik, negyedik évfolyamokon ezért értő olvasás versenyt hirdettünk. Az iskolákat évfolyamonként egy-egy gyerek képviselte. Alsó tagozaton Juhász Anikó és Nagy Ottóné kolléganőink állították össze a feladatokat. A gyerekeknek a megoldásra 50 perc állt rendelkezésükre, ami elég is volt. Egyértelmű javítókulcsot készítettek, így a helyszínen felkért kollégák ügyesen haladtak a javítással. Az első három helyezett között csak néhány pont volt a különbség.
Az első és második osztályos gyerekek verset tanultak. Nekik szavalóversenyt hirdettünk. Bár a két évfolyam egy zsűri előtt szavalt, de külön értékelték őket, s hasznos tanácsokkal látták el a versmondókat. A pártatlan zsűrit két óvó néni, és két nyugdíjas kollégánk - egy tanító és egy magyar szakos tanár néni - alkotta. Amíg az eredményhirdetésre vártunk, Sotkó Mária és Bartháné Gál Ildikó tanító nénik társasjátékot készítettek a gyerekeknek, akik a versenyzés izgalmai után felszabadultan játszottak.
A felső tagozatosok versenyét a tízes szám jellemezte. Településünk tíz éve nyerte vissza a városi rangot. Nem csak iskolánk munkatervébe építettük be ezt a jeles évfordulót, de e köré szerveztük részben a versenyt is. Már a hangulatos megnyitó műsorban – melyet Zádeczky Hajnalka és Pintér Sándorné készítette - megelevenedtek a szántói mondák. Érdekesség, hogy a történet főszereplője jelképesen iskolánk névadója Ilosvai Selymes Péter volt.
Az ötödik évfolyamosok egy Ilosvairól szóló ismertető szöveg alapján adhattak számot szövegértésükről. Hasonló módon a hatodikosok szövege egy másik híres szántói szülöttről, Jászay Pálról szólt.
A hetedik, nyolcadik osztályos tanulók a szintén kerek évfordulóra visszatekintő I. világháborúról kaptak ismeretterjesztő szöveget. A hetedikesek a Szent István csatahajó történetét dolgozták fel. A nyolcadikosok a Doberdói harcmezőn történteket idézhették fel. A jó hangulatban lezajlott versenyről nem csak tudásukban gyarapodva térhettek haza a résztvevők, de mindenki kapott néhány Szántóra emlékeztető dolgot is. Természetesen az oklevél mellé a legeredményesebbeket könyvvel is jutalmaztuk.
Kellemes délutánt töltöttünk el együtt.Egészségünkért!
2014. 11. 20. Írta: Zachar Lászlóné felkészítő

Novemberhez közeledvén egyre többször gondolunk arra, hogy hogyan hívhatnánk fel tanulóink figyelmét az egészséges életmód fontosságára. Például úgy, hogy beneveztünk a KLIK Gönci Tankerület iskoláinak rendezett versenyre. A szervező – Tállya – iskola szakemberei változatos feladatokkal várták a négyfős csapatokat.
Alsósaink: Szaniszló Bálint, Plaszkó Kamilla, Hrubi Dorka és Csáji Barbara ötletesen faragott töklámpása és a gyűjtött pontok alapján a negyedik helyen végeztek. A barátságos vendégfogadás, az izgalmas verseny emlékezetessé tette ezt az őszi délutánt minden részvevőnek. Köszönjük a lehetőséget.A Magyar Nyelv Múzeumában jártunk
2014. 11.15. Írta: Szőke Andrásné igazgató-helyettes

Megtisztelő felkérésnek tettek eleget művészeti iskolánk néptáncosai. Növendékeink az Abaúj Leader Egyesület meghívásának köszönhetően 2015. november 15-én Széphalomban, a Magyar Nyelv Múzeumában mutathatták be tánctudásukat.
A rendezvényt a Magyar Nyelv Napja alkalmából szervezték. Tanulóink nem voltak még a nevezetes emlékhelyen, éppen ezért érdeklődéssel járták be a modern épület termeit, tanulmányozták a kiállítás dokumentumait, próbálták ki a játékokat.
A szép napsütéses időben sétáltak az emlékpark hatalmas fái között, de a legnagyobb élményt az jelentette, hogy a szervezők külön a csoportunk számára kinyitották a Kazinczy-emlékcsarnokot, ahol a gyerekek figyelmesen tanulmányozták a nyelvújító költő, Kazinczy Ferenc munkásságát. (Azóta a tanórákon hasznosították az ott szerzett ismereteket). Tanulóink színvonalas műsorral köszönték meg a szervezők kedvességét. Műsorukban a Hegyköz népdalait, néptáncait mutatták be, a tőlük már megszokott lelkesedéssel, profizmussal.
A siker most sem maradt el, a gyerekek sok dicsérő szót és ajándékot kaptak. Hazafelé ugyan gomolygó ködben araszoltunk az autóbusszal, de az sem befolyásolta a lányok- fiúk jókedvét; örömmel mesélték egymásnak frissen szerzett élményeiket.
Köszönjük a szép délutánt a meghívó Gombár Sándor úrnak, a fellépő néptáncos növendékeknek és Maier Reimond tanár úrnak, valamint a kísérő – segítő szülőknek.Herman Ottóra emlékeztünk
2014. 11. 10. Írta: Zachar Lászlóné ÖKO mk. vezető

2014-ben emlékezünk Herman Ottó halálának 100. évfordulójára. Ennek tiszteletére indult útjára a Herman Ottó vándor tanösvény. A Telkibányán szervezett továbbképzésen sok-sok ismerettel, s egy maradandó élménnyel lettem gazdagabb. Interaktív formában a gyerekek több mint 30 féle játékban vehettek részt, gyarapítva tudásukat, fejlesztve kompetenciáikat. Kár, hogy tanulóink nem vehettek részt a szívet-lelket melengető kiállításon.
Köszönet a szervezőknek, akik ilyen formában is segítik őrizni Herman Ottó polihisztor örökségét, természetszeretetét.Népmese a természetben, természet a népmesében
2014. 11. 04. Írta: Zachar Lászlóné felkészítő

Az őszi természet megmutatja arany, ezüst és réz ruháját. Ebbe a csodavilágba érkeztünk Telkibányára, a versenyre. Mókusaink egy régi-régi mesekönyvvel a hónuk alatt indultak a megmérettetésre. A versenyre mesét írtunk iskolánkról, melyből a zsűri tagjai is megismerhették intézményünket. A gyerekek állomásról állomásra haladva eljuthattak az égig érő fenyőfáig.
Igaz, pontjaink nem értek az égig (csak a negyedik helyig), de ennek ellenére is egy csodálatos élménnyel lettünk gazdagabbak. E nap felhívta a figyelmünket arra, hogy mennyire jelen van a természet a népmesében, s a népmese – annak szereplői, helyszínei – a természetben.
Hisszük, hogy az őszi természet, az maga a csoda!


Határtalanul a Partiumban
2014. 09. 15. Írták: Hollókőiné Bodnár Mária, Porubszki Gábor, Tóthné Nagy Katalin

Bővebben... itt /pdf/

Határtalanul! link


A Grimm testvérek meséi
2013. 11. 27. Írta: Zachar Lászlóné

Iskolánkban immár hagyományos módon rendezzük meg a mesemondó versenyt. Idén a Grimm testvérek meséiből készültünk. Az első osztályosaink körében nagy volt az izgalom. Minden gyerek szeretett volna szerepelni az általa megtanult mesével. Az évfolyam versenyen 9 tanuló mérettette meg tudását, képességét. Sokféle történetet hallhattunk, nagyon magas szintű előadásokban. A tanulók egyéniségének megfelelő választás - a pontos szövegtudás - a hangsúlyozás - a közönséggel való kapcsolattartás szempontok alapján a Kremiczki Zoltánné, Burkus Krisztina, Zádeczky Hajnalka alkotta zsűri, a következő döntést hozta:

1. helyezett: Apáti Előd
2. helyezett: Kasinszki Bence
3. helyezett: Varga Réka
Mindhárom tanuló felkészítő pedagógusa: Zachar Lászlóné

A gyerekek nagy örömmel lapozgatták a jutalmul kapott mesekönyveket.
Bízunk benne, hogy ez a verseny is hozzájárul kisiskolásaink meseszeretetéhez, az olvasás és a könyvek iránti érdeklődés felkeltéséhez.
2002
Ilosvai Hírlevél 2001/2002. tanév


2004
Ilosvai Hírlevél 2003/2004. tanév


2005
Ilosvai Hírlevél 2004/2005. tanév


2005
Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám


2013
Ilosvai Lapozgató májusi száma


ISKOLÁNK SZERVEZETEINK HÍREK, VERSENYEREDMÉNYEK ITA DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT