ISKOLÁNK SZERVEZETEINK HÍREK, VERSENYEREDMÉNYEK ITA DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT
Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány SZERVEZETEINK

Alapítók: Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és az általános iskolában tanító nevelők, valamint dolgozói

Alapítás éve: 1991.

Székhelye: Abaújszántó, Béke út 15.

Számlaszám: OTP Rt. Abaújszántó 11734176-20001168

Adószám: 18402689-1-05

Az alapítvány célja:

 • elősegíteni az iskola nyelvoktatás feltételeinek javítását nyelvtanárok képzésének támogatásával, külföldi tanulmányút szervezésével,


 • hozzájárulni a kiemelkedő képességű tanulók hazai és külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez,


 • elősegíteni a hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek oktatását,


 • növelni az oktatásban részvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönzési rendszer alkalmazásával,


 • hozzájárulni az oktatásban résztvevő pedagógusok szakmai továbbképzéséhez.


 • Az Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány alapítói az Abaújszántón, 1991. április 1. napján kelt, majd 1998. december 15. napján módosított alapító okiratot a kuratórium tagjainak mandátumának lejárta miatt, továbbá a Miskolci Törvényszék 15.Pk.125/1991/19. számú végzése szerint elrendelt közhasznú jogállás törlése miatt az alábbiak szerint módosítja. Az alapítók az alábbi összetételű, új kuratóriumot jelölik ki.

  A kuratórium elnöke:
  Stajzné Kender Ilona

  Tagjai:
  Dankó Barnabásné /Jordán Katalin/
  Hollókőiné Bodnár Mária
  Molnár Béláné /Onda Olga/
  Szilágyi Ferencné /Kerekes Mária/
  Szőke Andrásné /Tóth Klára/
  Pintér Sándorné /Nagy Jolán/
  Varga Sándorné /Parádi Anna/

  Az Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány 26 éve támogatja a tanórán kívüli foglalkozásokat is: a szakköröket, a tanulmányi versenyeket, a tanulmányi kirándulásokat, a sportversenyeket, a szaktáborokat és a külföldi nyelvtáborokat. Jelentős anyagi terhet vállal a szaktárgyak oktatásához szükséges szemléltető eszközök, kiadványok beszerzésében.

  A kiemelkedő munkát végző tanulók - tanulmány-, sport-, egyéb versenyeken elért eredményeik alapján - év végén az Alapítvány segítsége révén részesülnek könyvjutalomban, és vesznek részt az immár hagyománnyá váló jutalomkiránduláson. Az Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány az iskolai rendezvényeket rendszeresen támogatja szponzorai segítségével. Nélkülük meg sem valósulhatott volna az a sok eredmény és siker, amiket az alapítvány 25 éves fennállása során elkönyvelhetett. Köszönet illeti támogatóinkat, hogy felismerték a küldetés célját, s hozzájárulásaikkal erőt biztosítottak annak eléréséhez.

  A bőkezű anyagi juttatások és a szorgalmas, kitartó munka forrásai remélhetőleg a jövőben sem apadnak el.

  Alapítványunk 17 éve bronz emlékplakettet készíttetett Varga Éva szobrászművésszel, hogy a mindenben kimagasló teljesítményt nyújtó tanulókat, tanárokat, támogatókat elismerésben s mintegy kitüntetésben részesítse. Az Alapítvány Kuratóriuma -- emlékplakettet adományozott eddig az arra érdemes személyeknek, akiknek ezúton is gratulálunk.

  Alapítványunk továbbra is nyitott: csatlakozhat bármely magyar és külföldi természetes vagy jogi személy. Akik szeretnének és tudnak segíteni, adományaikat az OTP Abaújszántó 11734176-20001168 számlájára juttassák el. Előre is köszönjük, hogy segítőtársunk lesz e nemes ügyben.

  Stajzné Kender Ilona
  Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány
  Kuratórium Elnöke  AZ ELSŐ ILOSVAI-EMLÉKPLAKETTESEK


  Nyolc évet töltöttünk a szántói iskolában. Ennyi idő, bárhogyan is teljen, mély nyomokat hagy az emberben.

  Bennünket itt megtanítottak arra, hogy érdemes tanulni, mert megmutatták, így többek lehetünk, s hogy megéri többnek lenni. Hisz az a sok-sok elismerés, dicséret, amit például a versenyek révén kaptunk, semmivel sem pótolható. A megbecsülés tudata rendkívül fontos, nélküle értelmetlenné válik a munka, az élet.

  Számunkra megadatott ez a szellemi, lelki többlet, tanulmányaink befejeztével ugyanis Ilosvai-emlékplakettet kaptunk, amelyhez foghatóval ebben az intézményben diákot még nem jutalmaztak.

  Első Ilosvai-emlékplakettesek:

  Horváth János
  Matisz Zsófia
  Stajz Annamária
  Varga Judit

  Így indultunk neki a középiskolának, ahová immár magunkkal vittük a nagybetűs ÉRDEMES szót, hogy bármely kétség esetén emlékeztessen az általános iskolai sikerekre. Jó szolgálatot tett, hiszen szorgalmas munkánk a középiskolai évek alatt is folytatódott, és ennek köszönhetően eljuthatott közülünk ki Németországba, ki Kanadába, ki az Egyesült Államokba. Bevallom, ez az érzés még ma is tart, és egyetemi hallgatóként ma is hajt bennünket.

  Köszönet illet ezért minden nevelőt, aki segített nekünk, s csak remélni tudom, hogy még nem fáradtak el, s ugyanolyan kedvvel és erővel biztatják kis utódainkat, mint minket valamikor a 90-es években.

 • 1996. június 21-én (Ilosvai-Napok) - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Bertháné Csikós Zsuzsanna
  Hornyákné Pásztor Judit
  Czina Imréné
  Stajzné Kender Ilona
  Szőke Andrásné
  Bodnár Istvánné
  Soltész Papír-Zentó Bt.
  Károlyi László
  Pintér Sándorné
  Hornyák József
  Plaszkó János
  +Ferencz József
  Gombár-Hriczu Bt.
  Szentmártoni György
  Szentmártoni Györgyné
  Zachar Lászlóné
  Géra Barnabásné
  Pásztor János
  Enghy Sándor
  Széphalmi Ildikó
  +Bakonyi Béla


 • 2001. május 26. (Ilosvai-Napok) - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Antal Jánosné pedagógus
  Gombár István szülő
  Kádár Dénes
  Lengyel Istvánné nyugdíjas pedagógus
  Lengyel Lajos
  Matisz Csabáné pedagógus
  Merényi Lászlóné pedagógus
  Molnár Béláné adminisztrátor
  Szikora Kálmán
  Szűcs Ottóné
  Váczi László
  Bárány László diák
  Nagy Gábor diák
  Nagy Ottó diák
  Tatár Gergő diák

 • 2002-ben - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Bűdi Katinka diák
  Kiss Laura diák
  Varannai Krisztina diák

 • 2003-ban - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Flórusz Johanna diák
  Kender Balázs diák
  Lipták Gábor diák
  Mika Csaba diák
  Petró Zsuzsanna diák
  Soltész Ádám diák
  Sotkó Katalin diák

 • 2004-ben - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Dudás László diák
  Hornyák Renáta diák
  Kádár Nikolett diák
  Kocsis Ivett diák
  Szulics Petra diák

 • 2005-ben - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Almási Adrienn diák
  Árvai Lilla diák
  Guti Kitti diák
  Hollókői Erika SZM vezető; szülő
  Kristóf Péter diák
  Lénárt Tamás diák
  Lipták Alice diák
  Nagy Vanda diák
  Szűcs Ottó diák
  Tinics Roland diák


 • 2006-ban - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Balogh Bence diák
  Bártfai Bianka diák
  Fekszi Józsefné szülő
  Pásztor Janka diák
  Plaszkó Barbara diák

 • 2007-ben - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Enghy Sáron diák
  Firmánszki Györk diák
  Kender Bence diák
  Kovács Dalma diák
  Belovecz Katalin diák
  Hornyák Gréta diák
  Matisz Anna diák
  Szabó Marcell diák
  Bóni Lajosné SZM; szülő
  Kenderné Magyari Tünde SZM vezető; szülő
  Krajczár Csabáné SZM; szülő
  Varannai Istvánné SZM; szülő
  Belovecz József szülő; támogató
  Szaniszló Árpád szülő; támogató

 • 2008-ban - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Popják Eszter diák
  Kristóf Réka diák
  Plaszkó Tamás diák
  Popják Zsoltné SZM; szülő
  Sotkó Attila támogató
  Szunyogh Jánosné pedagógus
  Tóth Zoltánné SZM, szülő

 • 2009-ben - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Burkus Noémi diák
  Farkas Sarolta diák
  Kocsis Kinga diák
  Nagy Tímea diák
  Mika Viktória diák
  Tar Evelin diák
  Tatár Dóra diák
  Szilágyi Regina diák
  Zelenák Fruzsina diák
  Madarász Istvánné szülő
  Matisz Györgyné szülő

 • 2010-ben - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Dankó Barbara diák
  Lipták Dalma diák
  Nagy Márton diák
  Szulics Flórián diák
  Vatra Réka diák
  Koroknay Lajos r. főtörzszászlós

 • 2011-ben - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Pintér Anna Mária diák
  Plaszkó Noel László diák
  Porubszki Dóra diák
  Varga Gréta diák

 • 2012-ben - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Kondrát Adrienn diák
  Nagy Eszter diák
  Riczu Réka diák
  Antalné Joó Ildikó szülő

 • 2013-ban - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Budai Réka diák
  Hornyák Réka diák
  Porubszki Judit diák
  Sándor Viktória diák
  Takács Anna diák
  Erdősi Csaba technikai dolgozó
  Hornyák Józsefné szülő, SZM elnöke
  Szilágyi Ferencné pedagógus

 • 2014-ben - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Horánszky Zsófia diák
  Kovács Pálma diák
  Orosz Kende diák
  Plaszkó Bence diák
  Maier Reimond táncpedagógus
  Sélley Etelka művészeti tanár

 • 2015-ben - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Juhász Vince 8. a osztály
  Lengyel Réka 8. a osztály
  Matisz Dominika 8. b osztály
  Orosz Martina 8. b osztály
  Varga Sándorné iskolatitkár

 • 2016-ban - Ilosvai-emlékplakettesek:

 • Hornyák Fanni diák
  Plaszkó Eszter diák
  Tyukod László Marcell diák


  HASZNÁLT SZÁMÍTÓGÉPEK KIOSZTÁSA

 • 2007/2008-ban
  Magatartásuk, szorgalmuk, tanulmányi munkájuk alapján használt, Windows 98 operációs rendszerrel működő számítógépet kapott tanulók névsora:

 • Bauer Ivett 3/b
  Budai Ádám 8/a
  Jeviczki Damján 2/a és Jeviczki János 3/a
  Kiss Virág 8/b Boldogkőváralja
  Tinics Márkó 4/b

 • 2010/2011-ben
  Magatartásuk, szorgalmuk, tanulmányi munkájuk alapján használt, Windows 98 operációs rendszerrel működő számítógépet kapott tanulók névsora:

 • Csikja Jonatán 1/a
  Horváth Amanda 1/b
  Erdősi Dávid József 2/a
  Pecsenye Jana Abaújalpár 2/b
  Nagy Éva Abaújkér 3/b
  Lakatos Beatrix 4/b

 • 2014/2015-ben
  Magatartása, szorgalma, közösségi munkája alapján használt, Windows XP operációs rendszerrel működő számítógépet kapott tanuló:

 • Miklóssy Mónika Beáta 7. osztályos SNI Erdőbénye - 2016. június 15-ig


  + ABAÚJSZÁNTÓ TEHETSÉGPONT
  + ABAÚJSZÁNTÓ ÉS TÉRSÉGE
  TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS
  /ATTT/

  + ILOSVAI TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY
  + ILOSVAI ISKOLAI SPORTKÖR
  + DÖK
  + SzM
  ISKOLÁNK SZERVEZETEINK HÍREK, VERSENYEREDMÉNYEK ITA DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT