ISKOLÁNK SZERVEZETEINK HÍREK, VERSENYEREDMÉNYEK ITA DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT
Abaújszántó Tehetségpont SZERVEZETEINK

AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONTABAÚJSZÁNTÓ TEHETSÉGPONT

"A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) által felkért Akkreditációs Bizottság döntést hozott.
A döntés eredményeként Önök a nyilvános dokumentumaikon 2018 I. félévének végéig a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosultak..... Szántó Judit igazgató Nemzeti Tehetségpont, MATEHETSZ"


Kelt, Budapest 2015. július 9-e, "Értesítés Tehetségpont akkreditáció eredményéről" című igazgató asszony leveléből
A tehetségpont azonosító száma: TP 160 001 934

Rövid név: Ilosvai Selymes Péter Tehetségpont

Azonosító: TP 160 001 934

Célcsoport: általános iskolás korúak

Hatókör: kistérségi

Honlap: www.ilosvai-aszanto.sulinet.hu

E-mail: isp.igazgato@t-online.hu

Fax: +36-47-530-066

Kapcsolattartó:

Katona Margit Ágnes igazgató
Magyarország
3881 Abaújszántó Béke út 15.

Telefon: +36-47-330-046

Fax: +36-47-530-066

E-mail: isp.igazgato@t-online.huA Tehetségpontot megalakító szervezet:

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen:

Településünk az Abaúj-Hegyköz Kistérség területén fekszik, mely az ország egyik leghátrányosabb /LHH/ térsége. A hátrányok leküzdése érdekében nagyon fontosnak tartjuk, hogy az itt élő tehetségeket felkutassuk és gondozzuk. Iskolánk a térség legnagyobb intézményeként eddig is kiemelkedő szerepet vállalt ezen a területen.
A Pedagógiai Programunkban alapfeladatként határoztuk meg a tehetséggondozást.


Eddig a következő szervezeti formákat hoztuk létre a tehetséges tanulók támogatására:

 • 1991-ben megalapítottuk az Ilosvai Tehetséggondozó Alapítványt, mely azóta is szervezi és támogatja a tehetségek kibontakoztatását.


 • 2002 óta működő Művészeti Iskolánk tankerületi szinten lehetőséget biztosít a művészetek iránt érdeklődők oktatására és támogatására.


 • 2003 óta Integrációs Iskolaként a HHH tanulók tehetséggondozását ellátjuk.


 • 2005-től intézményünk Ökoiskolaként is működik, a tanulók környezettudatos szemléletét fejleszti.


 • A Tehetségpont hatóköre és együttműködései:

  A Tehetségpont tevékenységét iskolai, helyi szinten kívánjuk megvalósítani.
  Célcsoport: 6-15 éves tanulók és szüleik, akiket elsősorban az oktatási intézményeken keresztül kívánunk bevonni.
  Szoros az együttműködés az Önkormányzat, a helyi Óvoda, Szakképző Iskola, a Művelődési Ház, a Családsegítő Szolgálat szakembereivel, valamint a civil szervezetekkel.
  Állandó munkakapcsolatban vagyunk a Gönci Tankerülettel, a tankerület Nevelési Tanácsadójával a megyei Pedagógiai Oktatási Központtal, s alkalmanként a megyében található Tájvédelmi Körzettel, Nemzeti Parkokkal.
  A nyári táborok programjának megvalósításában továbbra is számítunk a fenntartó tankerület és a helyi önkormányzatunk támogatására.


  A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai:

  A tervezett programok indításánál figyelembe vesszük a Tehetségpont feladatait, céljait, valamint a tanulók és szülők igényeit, elvárásait /igényfelmérés/.
  Az eddig működő iskolai formák mellett új formaként működtettük az előző években az alább felsorolt műhelyeket és programokat, amelyekben komplex módon fejlesztettük tanulóinkat.

 • Ön- és személyiségfejlesztő műhely

 • Komplex természettudományi műhely

 • Hagyomány és művészet című műhely

 • Anyanyelvi műhelyek

 • Tehetséggondozó Team működtetése

 • Nyári táborok, erdei iskolák szervezése, lebonyolítása

 • Projektnapok

 • Géniusz tanár-továbbképzés

 • A jövőben is élni kívánunk ezekkel a lehetőségekkel, a pályázati lehetőségek függvényében.

  Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér:

  A térség speciális helyzetét figyelembe véve elkezdtük és szeretnénk folytatni a jövőben is a hátrányos helyzetű tehetségek bevonását. A fejlesztő munka rendszerességének biztosításában irányít és segítséget nyújt három szakember: Juhászné Kmecz Katalin fejlesztő pedagógus és tehetségfejlesztő szakértő, az encsi Nevelési Tanácsadó munkatársa, Vasas Gábor és Somogyi Erika pszichológusok. Intézményünkben jelenleg két fejlesztő pedagógus dolgozik. A szakmailag jól képzett pedagógusaink közül többen részt vettek a Magyar Géniusz Projektiroda által szervezett képzéseken.


  Eredményesség és hatékonyság:

  A programok végén versenyeket, záró- értékelő foglalkozásokat, vetélkedőket tartunk, melyek nyilvánosak, így a szülők is betekintést nyernek e tehetségfejlesztő munkába. A tehetségfejlesztő munka során is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel pl. fogadóórák, tanácsadás, nyílt nap, tehetségnap.
  A tanulók és szülők körében elégedettségi mérést végzünk /kérdőívek/. Feladatunknak tartjuk a tehetséges tanulók nyomon követését - együttműködés a helyi és megyei középiskolákkal.


  Munkastílus:

  A foglalkozásokon differenciált képességfejlesztésre törekszünk, alkalmazkodva a tanulók érdeklődéséhez, aktuális tudásához.
  Alkalmazzuk a változatos módszereket pl. élménypedagógia, projekt, drámapedagógia, kooperatív tanulást.
  A tantestület ezeket az ismereteket szervezett továbbképzések keretén belül sajátította el. /Tanúsítványok/ A foglalkozásokba bevonjuk a szülőket, a szakembereket.


  Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás.

  Az intézmény fenntartója pályázati lehetőségeket ajánlásával támogatja iskolánk tehetséggondozó tevékenységét.
  Évek óta pályáztunk a B-A-Z. Megyei Közoktatásáért Közalapítványhoz és az országos Oktatásért Közalapítványhoz, melyektől minden alkalommal támogatást is kaptunk. Az utóbbi évekbenben a MATEHESZ által kiírt pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni. A továbbiakban is élni kívánunk a pályázati lehetőségekkel.
  Támogatóik között van az Ilosvai Tehetséggondozó Alapítvány is.


  Tehetség-tanácsadás

 • Pályaválasztási szülő értekezletl

 • Táblajátékok alkalmazása

 • Pályaválasztási osztályfőnöki órák

 • Nyílt Napok a középiskolákban

 • 7. osztályos tanulók írásának grafológiai vizsgálata pályaválasztási szempontból

 • Pályaválasztássi kiállítás • Rendezvények

 • 2012. 11. 23. A Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiumának alakuló ülésén vettünk részt a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Tehetséghidak Projektiroda szervezésében

 • 2013. 04. 22. Föld-napi Környezetismereti - Környezetvédelmi Verseny Abaújszántó;
  főszervező - Zachar Lászlóné öko mk. vezető

 • 2013. 05. 13. Táblajátékok használata a gyakorlatban a tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon.
  előadó: Kovácsné dr. Nagy Emese

 • 2013. 05. 30. Tankerületi Pedagógus Nap - helyszín: Abaújszántó;
  főszervező Szűcs Ottóné igazgató - Szőke Andrásné igazgatóhelyettes

 • 2013. 06. 03. Művészeti Gála I. rész
  főszervező Szőke Andrásné igazgatóhelyettes

 • 2013. 06. 04. Művészeti Gála II. rész
  főszervező Szőke Andrásné igazgatóhelyettes

 • 2013. 08. 29. Nevelési értekezlet /Táblajátékok alkalmazása a HHH-s tanulók oktatásában, nevelésében; Abaújszántó/
  főszervező Szűcs Ottóné igazgató

 • 2013. 12. 10. Informatikai Alkalmazó Verseny
  főszervező Porubszki Gábor informatika tanár

 • 2014. 05. 07. Föld-napi Környezetismereti - Környezetvédelmi Verseny
  főszervező Zachar Lászlóné öko mk. vezető

 • 2014. 05. 22. Tehetségnap
  főszervező Szűcs Ottóné igazgató

 • 2014. 05. 27. ÁVG Sárospatak TP munkájának bemutatása Sárospatak
  előadó Tóth Tamás igazgató

 • 2014. 06. 03. Művészeti Gála I. rész
  főszervező Szőke Andrásné igazgatóhelyettes

 • 2014. 06. 04. Művészeti Gála II. rész
  főszervező Szőke Andrásné igazgatóhelyettes

 • 2014. 11. 24. Integrációs nevelésbe bevont HHH-s tanulók tankerületi szintű versenye
  főszervező Szőke Andrásné igazgatóhelyettes

 • 2014. 12. 08. Informatikai Alkalmazó Verseny
  főszervező Porubszki Gábor informatika tanár

 • 2014. 11. 15. A Magyar Nyelv Napja alkalmából szervezett emléknapon való fellépés
  A Magyar Nyelv Múzeuma szervezésében Sátoraljaújhely, Széphalom

 • 2015. 03. 06. Abaúj Leader rendezvényen való néptánc fellépés
  Forró

 • 2015. 03. 07. Tehetségpontok akkreditációja és újraminősítése címmel Mező Ferenc felkészítő előadása
  iskolánkból két fő vett részt

 • 2015. 06. 03. Művészeti Gála I. rész
  főszervező Szőke Andrásné igazgatóhelyettes

 • 2016. 10. 26. Őszi Pedagógiai Napok Vilmány - Tehetségtalálkozó
  Czimbalmosné Váraljai Angéla és Dankó Barnabásné
  Színjáték: Afrikai népmese - A kiselefánt; versmondás; rajzkiállítás - 14 tanuló részvételével • Dokumentumok

  I. Térségi Tehetségnap Abaújszántó 2011. május 25. -
  Meghívó /doc/

  "Mazsola" Tehetséggondozó Műhely
  Szűcs Ottóné előadása /ppsx/


  II. Térségi Tehetségnap Abaújszántó 2011. december 12. -
  Ilosvai Tehetségnap 2011. 12. 12. /pdf/

  "Mindent a tehetségekért" újságcikk -
  Észak-Magyarország napilap /jpg/

  III. Térségi Tehetségnap Abaújszántó 2014. május 22. -
  Meghívó /doc/

  Előadások anyagai:
  Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és AMI bemutatása /pptx/

  Tokaj-Hegyalja aranya /pptx/

  A farsang /pptx/

  Védett védtelenek /ppsx/


  + ABAÚJSZÁNTÓ TEHETSÉGPONT
  + ABAÚJSZÁNTÓ ÉS TÉRSÉGE
  TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS
  /ATTT/

  + ILOSVAI TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY
  + ILOSVAI ISKOLAI SPORTKÖR
  + DÖK
  + SzM
  ISKOLÁNK SZERVEZETEINK HÍREK, VERSENYEREDMÉNYEK ITA DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT